Trwająca od maja tego roku epopeja przejęć największych spółek w światowej branży druku 3D właśnie dobiegła końca. Niestety nie jest to taki koniec na jaki wszyscy liczyli… Dziś podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stratasys, doszło do głosowania nad proponowaną przez zarząd firmy fuzją z Desktop Metal, wartą ok. 1,8 mld dolarów. Większość była przeciw, co oznacza że projekt połączenia ostatecznie upadł i nie będzie kontynuowany. Kilka tygodni wcześniej Stratasys odrzucił ofertę 3D Systems, więc ta fuzja również nie dojdzie do skutku. Po blisko pięciu miesiącach publicznych sporów i przepychanek okazuje się, że wszystko pozostaje – póki co – po staremu…

Po głosowaniu, zarząd Stratasys rozpoczął proces poszukiwania strategicznych alternatyw dla spółki. Stwierdził również, że proces maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy rozpocznie się natychmiast. Potencjalne, alternatywy strategiczne, które będzie badać lub oceniać, mogą obejmować między innymi strategiczną transakcję, potencjalną fuzję, połączenie jednostek gospodarczych lub sprzedaż.

Stratasys twierdzi, że nie ma pewności, że proces przeglądu strategicznego doprowadzi do jakiejkolwiek transakcji lub innego strategicznego wyniku. Firma nie zamierza ujawniać dalszych postępów w procesie przeglądu strategicznego, chyba że będzie to właściwe lub konieczne. Zarząd jednomyślnie przyjął poprawkę do planu praw akcjonariuszy (tzw. „zatruta pigułka” ogłoszona pod koniec lipca 2022 r. w celu uniemożliwienia przejęcia przez Nano Dimension), zgodnie z którą termin jego obowiązywania został przedłużony o trzy miesiące.

Krótko po ogłoszeniu przez Stratasys zakończenia rozmów na temat fuzji, Desktop Metal ogłosił, że jego akcjonariusze zagłosowali pozytywnie za umową. W obliczu fiaska rozmów, Desktop Metal ma otrzymywać od Stratasys uzgodnioną karę umowną.

Źródło: www.stratasys.com
Zdjęcie: www.pixabay.com

PS: zarząd Stratasys wychodzący ze spotkania po odbytym głosowaniu…

Paweł Ślusarczyk
Jeden z głównych animatorów polskiej branży druku 3D, związany z nią od stycznia 2013 roku. Twórca Centrum Druku 3D - trzeciego najdłużej działającego medium poświęconego technologiom przyrostowym w Europie. Od 2021 r. rozwija startup GREENFILL3D produkujący ekologiczny materiał do druku 3D oparty o otręby pszenne.

Comments are closed.

You may also like