Stratasys odrzucił ostatnio złożoną, poprawioną ofertę przejęcia złożoną przez Nano Dimension o wartości 1,2 mld dolarów oraz stanowczo zaprzeczył oświadczeniom głoszonym (na YouTube [SIC!]) przez dyrektora generalnego firmy – Yoava Sterna. Po dokładnym zapoznaniu się z nową propozycją złożoną przez Nano Dimension 29 marca 2023 r., Rada Dyrektorów Stratasys jednogłośnie zadecydowała o jej odrzuceniu. Wcześniejsza oferta Nano Dimension została złożona 10 marca tego roku i również została odrzucona.

Na podstawie przeglądu oferty Stratasys stwierdził, że Nano Dimension „nadal znacznie zaniża wycenę” firmy i nie leży w jej najlepszym interesie i jej akcjonariuszy aby ją przyjmować. Stratasys ponownie oświadczył, że jego własny plan działalności stworzy większą wartość dla akcjonariuszy niż propozycja przedstawiona przez Nano Dimension.

Stratasys uznał również za konieczne wyjaśnienie „wielu wprowadzających w błąd stwierdzeń” prezesa Nano Dimension, Yoava Sterna:

Wbrew oświadczeniom pana Sterna, dyrektor generalny Stratasys – dr Yoav Zeif, spotkał się z panem Sternem tylko raz, 9 marca 2023 r. Spotkanie to odbyło się na prośbę pana Sterna. Dr Zeif nie wyraził żadnego poparcia dla jego propozycji i wyjaśnił, że Stratasys odpowie po zakończeniu przeglądu oferty przez Radę Dyrektorów. Poza tym jednym spotkaniem nie było żadnego kontaktu ani merytorycznej dyskusji między dr Zeifem i panem Sternem, dyrektorami lub innymi przedstawicielami obu firm.

W przeciwieństwie do tego, co sugerował pan Stern, dr Zeif w pełni zgadza się z decyzją Zarządu.

W przeciwieństwie do twierdzeń pana Sterna, dyrektorzy Stratasys otrzymują większość swojego wynagrodzenia dla zarządu (co zostało zatwierdzone przez akcjonariuszy Stratasys) w kapitale własnym Stratasys i jest to zgodne z interesami akcjonariuszy Stratasys.

Źródło: www.stratasys.com

Odrzucając ofertę przejęcia, Stratasys zakwestionował również „skład i uprawnienia” zarządu Nano Dimension, powołując się na toczący się spór sądowy firmy z jego największym akcjonariuszem Murchinson Ltd. Podczas gdy Murchinson sugeruje, że na zgromadzeniu akcjonariuszy zatwierdzono dwie nowe po powołaniu dyrektorów do Rady Nano Dimension oraz usunięcie Sterna i trzech innych osób, Nano Dimension twierdzi, że spotkanie i głosowanie były nieważne.

Nano Dimension pozostaje największym pojedynczym akcjonariuszem Stratasys z około 14% udziałów.

Źródło: www.stratasys.com

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like