Już za kilka dni odbędzie się pierwsza edycja wydarzenia InterBioMed Young Scientists Forum, którego głównym założeniem jest wyeksponowanie i zaprezentowanie nowych idei we współczesnej inżynierii biomedycznej. Forum odbędzie się w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT, które mieści się przy ulicy Poleczki 19 w Warszawie.

Jak podkreślają organizatorzy, sympozjum daje szansę nawiązania intensywnej współpracy między młodymi naukowcami w trakcie i po studiach doktoranckich, a także umożliwia wymianę poglądów na temat najnowszych trendów, rozwiązań i odkryć w bioinżynierii.

Tego rodzaju wydarzenia z zakresu różnych nauk biomedycznych ma potencjał zainicjowania skutecznej współpracy między naukowcami, lekarzami oraz przedstawicielami przemysłu w inżynierii biomedycznej.

Zgodnie z ustalonym harmonogramem na uczestników wydarzenia czekają wykłady zaproszonych gości oraz sesje tematyczne młodych naukowców i przedstawicieli przemysłu biomedycznego. Wśród specjalnych wykładowców znaleźli się:

  • Prof. Leszek Kaczmarek, Instytut Nenckiego,
  • Prof. Piotr Garstecki, Instytut Chemii Fizycznej PAN,
  • Prof. Maciej Wojtkowski, Instytut Chemii Fizycznej PAN,
  • Prof. Agnieszka Chacińska, Centrum Nowych Technologii UW.

Dodatkowo w ramach wydarzenia zaplanowane zostały wykłady oraz sesja posterowa doktorantów i młodych naukowców, a także warsztat „Start-up – business approach to science” prowadzony przez zaproszone firmy Scope Fluidics S.A oraz Curiosity Diagnostics Sp. z. o. o.

Szczegółowe informacje oraz agenda forum dostępne są na stronie internetowej oraz Facebook’owym wydarzeniu.

Partnerami wydarzenia są SKAFFOSYS, Sygnis New Technologies oraz Scope Fluidics.

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like