3D Systems mianowało Jeffreya Creecha na stanowisko wiceprezesa wykonawczego i dyrektora finansowego oraz ogłosiło utworzenie nowego stanowiska – prezesa ds. medycyny regeneracyjnej, które obejmie Harriss Currie. Andy Johnson, który pełnił funkcję tymczasowego dyrektora finansowego, nadal będzie pełnił swoje funkcje dyrektora ds. rozwoju korporacyjnego i dyrektora ds. prawnych.

Creech, podlegający prezesowi i dyrektorowi generalnemu 3D Systems – dr Jeffreyowi Gravesowi, będzie kierować wszystkimi aspektami globalnej organizacji finansowej firmy, podczas gdy Currie będzie kierować wszystkimi elementami działań 3D Systems w zakresie medycyny regeneracyjnej. Creech wnosi do 3D Systems ponad 25 lat doświadczenia w zakresie finansów i transformacji biznesowej, ostatnio pełniąc funkcję starszego dyrektora firmy świadczącej usługi doradcze dla kadry kierowniczej Finley Group, a wcześniej jako dyrektor operacyjny i dyrektor finansowy w Nutramax Laboratories. Pełnił także role kierownicze w Springs Creative Products Group, pełniąc funkcję prezesa i dyrektora operacyjnego, oraz w Jefferson Wells, gdzie był dyrektorem krajowym ds. transformacji biznesowej COE.

Currie ma 30-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym, ze szczególnym uwzględnieniem budowania wschodzących przedsiębiorstw. Spędził ponad 20 lat w Luminex Corporation, firmie DiaSorin znanej z technologii testów biologicznych do zastosowań w naukach przyrodniczych. Jako starszy wiceprezes i dyrektor finansowy w Luminex Harriss pomógł poprowadzić rozwój firmy od start-upu do wartości ponad 500 milionów dolarów. Jego kariera obejmuje także stanowiska kierownicze wyższego szczebla w firmach Impulse Dynamics i SpectraCell Laboratories. Na swoim nowym stanowisku w 3D Systems Currie będzie nadzorował partnerstwo 3D Systems w zakresie narządów ludzkich z United Therapeutics, a także niedawno utworzoną firmę Systemic Bio Business, która została utworzona w celu skupienia się na rozwiązaniach w zakresie biodruku dla przemysłu farmaceutycznego.

Źródło: www.3dsystems.com

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like