3D Systems ogłosiło wstępne wyniki dotyczące przychodów za trzeci kwartał 2023 r. i przedstawiło aktualne informacje biznesowe na temat kolejnego etapu inicjatywy restrukturyzacyjnej. W trzecim kwartale 2023 r. firma spodziewa się przychodów w wysokości 123-124,0 mln dolarów, co oznacza spadek o ~9mln dolarów w porównaniu z przychodami z trzeciego kwartału 2022 r. Powodem ma być utrzymujący się słaby popyt na drukarki 3D. Choć spółka spodziewa się, że przychody w czwartym kwartale 2023 r. będą systematycznie rosnąć, przychody za cały rok 2023 będą słabsze niż wcześniej oczekiwano. To w połączeniu z utrzymującą się niepewnością w otoczeniu makroekonomicznym i geopolitycznym, skłania 3D Systems do wycofania swoich wytycznych finansowych na cały rok 2023, które ostatni raz opublikowano 9 sierpnia 2023 r.

W świetle tych wyników i utrzymującego się ryzyka firma ogłosiła także kolejną zmianę swojej inicjatywy restrukturyzacyjnej, której celem jest poprawa efektywności operacyjnej całej organizacji. Celem restrukturyzacji będzie osiągnięcie rocznych oszczędności w wysokości 45–55 mln dolarów do końca 2024 r., przy czym większość kosztów ma zostać zmniejszona do końca pierwszego kwartału 2024 r. W ramach działań 3D Systems będzie zmniejszać liczbę pracowników i oddziałów. Oczekuje się, że wysiłki te usprawnią organizację i obniżą koszty operacyjne, przy jednoczesnej poprawie jakości obsługi klienta i niezawodności dostaw.

Mimo redukcji kosztów, kluczowe inwestycje w rozwój nowych produktów mają zostać utrzymane. W 2024 r. mają zostać zaprezentowane nowe platformy do produkcyjnego druku 3D oraz zaawansowane materiały inżynieryjne. Wynik netto tych działań przełoży się na krótkoterminową rentowność i przychody pieniężne.

3D Systems podkreśla też, że nie zakończyło jeszcze procedur zamknięcia finansowo-operacyjnego za trzeci kwartał 2023 roku. Dodatkowo, powyższe wstępne dane finansowe nie były przedmiotem przeglądu przez niezależną firmę księgową. W rezultacie rzeczywiste wyniki mogą znacząco różnić się od przedstawionych powyżej wstępnych wyników i nie będą publicznie dostępne do czasu opublikowania wyników za trzeci kwartał 2023 r. na początku listopada 2023 r.

Pełzające kłopoty 3D Systems

Przez całe lato br. byliśmy świadkami publicznych rozmów, sporów i przepychanek pomiędzy 3D Systems, Stratasys, Desktop Metal i Nano Dimension dotyczących potencjalnych fuzji i przejęć. Dla przypomnienia:

  • Stratasys zamierzał połączyć się z Desktop Metal (ale akcjonariusze pierwszej firmy wyrazili temu sprzeciw)
  • Nano Dimension próbowało przejąć Stratasys (ale wszystkie oferty Nano były odrzucane przez Stratasys, aż w końcu firma wycofała się z tej inicjatywy)
  • 3D Systems próbowało przejąć Stratasys (efekt jw.).

Przy okazji „rozmów” pomiędzy 3D Systems i Stratasys, Stratasys poinformował, że po wstępnej analizie due dilligence okazało się, że sytuacja finansowa 3D Systems nie jest wcale tak dobra jak może się to z zewnątrz wydawać, co było to jednym z kilku powodów, dla których ostatecznie odrzucił ofertę fuzji. Wstępne raporty finansowe 3D Systems za trzeci kwartał oraz informacja o potrzebie gruntownej restrukturyzacji, tylko potwierdza te zarzuty.

Cena akcji 3D Systems gwałtownie spadły w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Aktualnie firma jest warta o ~65% mniej niż latem tego roku. W obliczu fiaska fuzji ze Stratasys, brak zdecydowanych działań restrukturyzacyjnych mógłby spowodować, że cena akcji spadłaby jeszcze bardziej, tym bardziej że wyniki za III kwartał 2023 r. mają być słabe.

Z szerszego punktu widzenia słabość wyników finansowych 3D Systems może być zjawiskiem spotykanym u innych producentów przemysłowych drukarek 3D. Jest całkiem możliwe, że w nadchodzących tygodniach, inne firmy przedstawią własne plany restrukturyzacyjne?

Źródło: www.3dsystems.com

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like