W zeszłym tygodniu, 24 października 2023 r. prezydent USA Joe Biden poprowadził ceremonię uhonorowania wybranych pionierów w nauce i technologii. Uroczystość była poświęcona wręczeniu Narodowego Medalu Nauki oraz Narodowego Medalu Techniki i Innowacji. Wśród nagrodzonych naukowców, wynalazców i przedsiębiorców znalazł się Charles „Chuck” Hull – twórca stereolitografii (SLA) – pierwszej technologii przyrostowej na świecie, jak również założyciel 3D Systems – pierwszej firmy produkującej maszyny przyrostowe, które dziś wszyscy znamy pod nazwą drukarek 3D.

Stany Zjednoczone przyznają Narodowy Medal Nauki oraz Narodowy Medal Technologii i Innowacji jako dwa z najwyższych odznaczeń przyznawanych osobom fizycznym za ich wybitny wkład w naukę i technologię. Podczas tegorocznej ceremonii uhonorowano zróżnicowaną grupę wynalazców i innowatorów za ich przełomowe osiągnięcia.

Hull otrzymał Narodowy Medal Technologii i Innowacji z dwóch powodów – oprócz wynalezienia i opatentowania samej metody przyrostowej, dzięki jego rozwiązaniu narodziła się zupełnie nowa branża. Hull, który jest powszechnie nazywany „ojcem druku 3D”, pozwolił na znaczące usprawnienie procesów produkcyjnych jak również zdemokratyzował projektowanie i produkcję, umożliwiając dużym i małym firmom wejście na poziom produkcji przedmiotów i części, który wcześniej był niemożliwy z uwagi na wysokie koszty wejścia w dany sektor. Hull odegrał też kluczową rolę w opracowaniu i wprowadzeniu formatu plików .STL, który do dziś jest jednym z obowiązujących standardów w branży.

Podczas uroczystości Biały Dom wyraził uznanie dla Hulla za wspieranie innowacji i udoskonalanie produkcji, podkreślając jego kluczową rolę w kształtowaniu krajobrazu gospodarczego i technologicznego kraju. Wkład Hull odegrał kluczową rolę w umieszczeniu Stanów Zjednoczonych w czołówce globalnej areny druku 3D, czyniąc z USA jednego z globalnych liderów tego rynku. Wprowadzenie go do National Inventors Hall of Fame w 2016 roku umieściło go obok innych czołowych wynalazców i innowatorów, jak Thomas Edison i Steve Jobs.

Chociaż Hull jest powszechnie uważany za twórcę technologii przyrostowych, którą opatentował w 1984 r., warto wspomnieć, że nie był pierwszą osobą na świecie, która pracowała nad tym rozwiązaniem. Prace koncepcyjne nad wytwarzaniem przyrostowym sięgają lat 70-tych ubiegłego wieku, a jedna z nich doczekała się nawet opatentowania…

W 1971 r. francuz Pierre A. L. Ciraud opisał metodę produkcji wyrobów o dowolnej geometrii poprzez dodawanie materiału w postaci proszku, wykorzystując w tym celu źródło energii. Została ona opublikowana 5 lipca 1973 r. i dała podwaliny technologii znanej dziś jako SLS (selectve laser sintering – selektywne spiekanie laserem). Sześć lat później, 3 grudnia 1979 r. Amerykanin Ross F. Housholder złożył wniosek patentowy na trzy metody warstwowego formowania wyrobów poprzez spajanie ich różnego rodzaju materiałami. Metody nosiły nazwę „molding process” i do budowy modeli przestrzennych używały piasku. Patent został opublikowany w styczniu 1981 r., jednakże nigdy nie został skomercjalizowany, ani nawet doprowadzony do fazy testów z powodu braku środków finansowych.

Na początku lat 80-tych, Japończyk Hideo Kodama opracował metodę bardzo zbliżoną do stereolitografii, jednakże nie był w stanie jej opatentować, ponieważ w Japonii warunkiem otrzymania patentu było stworzenie funkcjonalnego demonstratora. Niemniej jednak prace Kodamy były na tyle zaawansowane, że w 1988 r. koncern DuPont, który był jednym z głównych rywali 3D Systems na rodzącej się scenie druku 3D, doprowadził do odrzucenia patentu Hulla na stereolitografię, zarzucając mu plagiat. Ostatecznie Hull wygrał sprawę w sądzie i utrzymał swój status wynalazcy.

Więcej informacji na ten temat, w tym informacji o innych innowatorach, którzy byli równie blisko jak Hull utworzenia pierwszej metody przyrostowej znajdziecie w tym artykule: Historia Druku 3D.

Źródło: www.c-span.org

Paweł Ślusarczyk
Jeden z głównych animatorów polskiej branży druku 3D, związany z nią od stycznia 2013 roku. Twórca Centrum Druku 3D - trzeciego najdłużej działającego medium poświęconego technologiom przyrostowym w Europie. Od 2021 r. rozwija startup GREENFILL3D produkujący ekologiczny materiał do druku 3D oparty o otręby pszenne.

Comments are closed.

You may also like

More in News