CREATEC, firma świadcząca kompleksowe usługi w zakresie pozyskiwania funduszy na realizację projektów badawczo-rozwojowych i inwestycyjnych, ogłosiła otrzymanie dofinansowania w konkursie „Szybka Ścieżka”. Ich projekt złożony w październiku 2018 r.  został pozytywnie oceniony przez Panel Ekspertów uzyskując 22 punkty i zajmując 5 miejsce na liście rankingowej.

Projekt nosi nazwę „Opracowanie i uruchomienie technologii odlewania precyzyjnego komponentów turbiny niskiego ciśnienia silnika turbowentylatorowego PW1000 z wykorzystaniem filtrów ceramicznych nowej generacji, wytwarzanych metodami drukowania 3D” i realizowany będzie przez konsorcjum w składzie: Consolidated Precision Products Poland Sp. z o.o. (Lider) oraz Createc Sp. z o.o..

Założeniem projektu jest opracowanie nowej technologii odlewania precyzyjnego typoszeregu komponentów turbiny niskiego ciśnienia stanowiących integralną część nowej generacji silników lotniczych z rodziny PW1000 montowanych m.in. w samolotach Airbus A320neo. Pozowoli to na udoskonalenie dotychczas stosowanych jednostkowych procesów wytwarzania złożonych geometrycznie i spełniających wysokie wymagania eksploatacyjne odlewów łopatek. W zakres realizowanych badań przemysłowych oraz prac rozwojowych wpisuje się:

  • projektowanie procesu z wykorzystaniem symulacji numerycznych,
  • wytwarzanie i kontrola jakości woskowych modeli odlewniczych oraz zestawów modelowych,
  • wytwarzanie wielowarstwowych ceramicznych form odlewniczych,
  • topienie i próżniowe odlewanie z wykorzystaniem drukowanych filtrów ceramicznych,
  • kontrola jakości odlewów z wykorzystaniem wysokoczułej bezfilmowej techniki RTG,
  • naprawa odlewów z wykorzystaniem technik łukowych.

Wkład CREATEC w realizację projektu opiera się na opracowaniu technologii drukowania 3D filtrów ceramicznych, będących jednym z kluczowych komponentów wykorzystywanych w procesie odlewnia precyzyjnego. Od filtrów ceramicznych zależy efektywność i powtarzalność procesu zalewania, a przede wszystkim jakość wytwarzanych części – odpowiadają one bowiem za eliminację wtrąceń i obcych cząstek, bardzo niepożądanych z punktu widzenia realizacji procesu.

„Planowana do opracowania przez CREATEC technologia pozwoli na uzyskanie przełomu w zakresie realizacji procesu filtracji superstopów niklu oraz kobaltu odlewanych na potrzeby przemysłu lotniczego” – mówi dr inż. Michał Kwiatkowski, Dyrektor Techniczny Spółki.

Całkowity budżet projektu wynosi 13 218 899,42 PLN, przy 7 619 961,82 PLN dofinansowania.

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like