Poznańska firma OMNI3D opatentowała dwa innowacyjne rozwiązania, które wykorzystane zostały w drukarce Factory 2.0, pozwalające na zdecydowaną oszczędność energetyczną. Impulsem, który przyczynił się do rozpoczęcia prac była potrzeba eliminacji strat energii w trakcie druku 3D.

Jak mówi Paweł Robak, CEO OMNI3D, specjalistom udało się opracować i skutecznie wdrożyć rozwiązania, za które klienci cenią drukarkę Factory 2.0. Podkreśla również, że opatentowane przez nich rozwiązanie to jeden z niewielu patentów w zakresie druku 3D, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej.

Pierwszy z nich dotyczy głowicy drukarki 3D – rozwiązanie zastosowanie w drukarkach OMNI3D wykorzystuje układ chłodzenia cieczą bloku oraz silnika ekstrudera. Za pomocą cieczy chłodzącej utrzymywana jest stała, optymalna temperatura elementu wytłaczającego, zapewniając bezawaryjne podawanie materiału budulcowego. Dodatkową korzyścią z zastosowania chłodzenia cieczą jest obniżenie masy ekstrudera, co pozwala na szybszy i bardziej precyzyjny wydruk.

Drugi patent jest rozwiązaniem problemu dotyczącego platformy roboczej drukarki 3D, tj. utrzymywania podwyższonej temperatury w komorze roboczej drukarki wraz z równomierną dystrybucją ciepła w celu minimalizacji naprężeń wewnętrznych drukowanych 3D elementów. Rozwiązanie zakłada użycie jednego elementu grzejnego realizującego dwie funkcje jednocześnie (podgrzewanie powierzchni platformy roboczej oraz podgrzewanie komory drukarki 3D) w celu zmniejszenia poboru energii.

Firma Omni3D opracowała sposób optymalnego rozdziału energii, który jest realizowany przez zespół wentylatorów rozprowadzających ciepło z elementu grzejnego do komory drukarki.  Praca wentylatorów jest sterowana poprzez specjalny algorytm, umożliwiający osiągnięcie i utrzymywanie wcześniej ustalonych temperatur platformy oraz komory.

Więcej o informacji na temat zrealizowanego projektu znajdziecie na stronie internetowej producenta.

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like