Desktop Metal ogłosił wyniki finansowe za drugi kwartał 2022 r. Przychód firmy wyniósł 57,7 mln dolarów, co oznacza wzrost o +203,9% w porównaniu z drugim kwartałem 2021 r., jednakże należy zaznaczyć, że w tamtym okresie firma nie uwzględniała jeszcze w raportach przychodów generowanych przez ExOne. Równocześnie ten wynik finansowy jest o +32% wyższy w stosunku do pierwszego kwartału 2022 r.

Spółka odnotowała marżę brutto GAAP na poziomie 14,6% i marżę brutto non-GAAP na poziomie 26,7%, co stanowi wzrost o ponad 170 punktów bazowych w stosunku do drugiego kwartału 2021 r. Strata netto wyniosła -297,3 mln dolarów, co wynikało głównie z powodu bezgotówkowego odpisu wartości firmy w wysokości 229,5 mln dolarów w wyniku spadku cen akcji i spółek porównywalnych oraz 2,4 mln dolarów kosztów restrukturyzacyjnych w związku z inicjatywą Integracji Strategicznej i Optymalizacji Kosztów.

Desktop Metal zakończył również sprzedaż obligacji zamiennych o wartości 115 mln dolarów, zwiększając płynność finansową w obliczu niepewnego otoczenia makroekonomicznego. Ma to również pomóc osiągnąć próg rentowności przepływów pieniężnych.

Prognozy przychodów Desktop Metal na cały rok 2022 w dalszym ciągu wynoszą 260 milionów dolarów, co ma stanowić +131% wzrost w stosunku do roku 2021 r.

Źródło: www.desktopmetal.com

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like