28 września 2023 r. Desktop Metal zorganizuje specjalne zgromadzenie swoich akcjonariuszy w celu głosowania nad proponowaną fuzją ze Stratasys. Tego samego dnia odbędzie się także Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ) Stratasys, podczas którego akcjonariusze będą głosować nad tym samym wnioskiem. Firmy zawarły umowę o fuzji 25 maja br, a chwilę później Nano Dimension i 3D Systems rozpoczęły próby przejęcia lub połączenia się ze Stratasys (pierwsza z firm zrezygnowała z tego pomysłu z końcem lipca, a druga wciąż ma nadzieję do tego doprowadzić).

Wstępne wyniki głosowania zostaną ogłoszone na specjalnym zgromadzeniu Desktop Metal i NWZ Stratasys, a ostateczne wyniki zostaną złożone w SEC w ciągu kolejnych czterech dni roboczych (czyli do 2 października). Obie firmy twierdzą, że spodziewają się zamknięcia fuzji – jeśli zostanie zatwierdzona, w IV kwartale tego roku, ale nie mogą jeszcze przewidzieć konkretnej daty.

Podobnie jak Stratasys, Desktop Metal jednomyślnie zaleca akcjonariuszom głosowanie za propozycją połączenia. Firma wylicza następujące korzyści wynikające z potencjalnej fuzji:

  • stworzenie lidera branży druku 3D na świecie
  • komplementarność oferty obejmującej polimery, metale i ceramikę
  • połączenie stworzy firmę o przychodach przekraczającą 1,6 miliarda dolarów
  • ponad 50% łącznych przychodów firmy będzie pochodzić z produkcji części do użytku końcowego i produkcji masowej
  • połączona firma będzie miała jeden z największych zespołów badawczo-rozwojowych i inżynieryjnych w branży, zatrudniając ponad 800 naukowców i inżynierów
  • portfolio własności intelektualnej będzie obejmować ponad 3400 patentów i oczekujących wniosków patentowych
  • połączona firma będzie miała jedną z największych globalnych sieci dystrybucyjnych na świecie
  • połączenie stworzy znaczny potencjał cross-sellingu dla rozpoznawalnych marek
  • połączona firma planuje osiągnąć skorygowaną EBITDA na poziomie 300 mln USD+ w 2026 r., co stanowi marżę ~20%
  • połączony bilans będzie dobrze skapitalizowany, aby napędzać przyszły wzrost.

Chociaż „na papierze” to połączenie faktycznie wydaje się mieć sens dla obydwu stron (z przewagą dla Desktop Metal, które od początku istnienia przepala bardzo duże ilości gotówki), to samo przegłosowanie tej decyzji przez akcjonariuszy obydwu firm nie kończy sprawy. Kwestia fuzji wzbudziła wątpliwości Federalnej Komisji Handlu i Departamentu Sprawiedliwości w kwestii ustawy antymonopolowej i 18 sierpnia 2023 r. firmy otrzymały prośbę o dodatkowe informacje, znaną również jako „drugie żądanie”, od Departamentu Sprawiedliwości w ramach ustawy o usprawnieniach antymonopolowych Hart-Scott-Rodino (HSR) z 1976 r.

Według Federalnej Komisji Handlu (FTC), jeśli FTC lub Departament Sprawiedliwości zwraca się o dodatkowe informacje poprzez drugie żądanie, wówczas zgodnie z prawem sfinalizowanie transakcji staje się zabronione do czasu, aż firmy nie udzielą wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie pytania i wątpliwości. W dokumencie stwierdzono, że wydanie drugiego wniosku przedłuża okres oczekiwania nałożony przez ustawę HSR do 30 dni po zasadniczym spełnieniu wymagań przez Stratasys i Desktop Metal, chyba że Departament Sprawiedliwości zakończy wcześniej okres rozpatrzenia sprawy.

Źródło: www.desktopmetal.com

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like