Desktop Metal zaprezentował wyniki finansowe za III kwartał 2023 r., notując słabsze od oczekiwanych rezultaty. Sprzedaż produktów spadła w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku – firma wygenerowała przychód w wysokości 42,8 mln dolarów w porównaniu z 47,1 mln dolarów rok wcześniej. Główną przyczyną ma być niższa sprzedaż jak również koncentracja na produktach o wyższych marżach. Firma w dalszym ciągu przynosi też straty – tym razem w wysokości -46,4 mln dolarów.

Jedyną „pozytywną” informacją jest szybsze niż planowano zakończenie planu restrukturyzacyjnego o wartości 100 mln dolarów, który ogłoszono latem zeszłego roku. Poprawie uległa też marża brutto, a także operacyjne przepływy pieniężne. Desktop Metal oczekuje obecnie osiągnięcia progu rentowności na podstawie EBITDA w czwartym kwartale bieżącego roku.

Na cały 2023 r. Desktop Metal skorygował swoje prognozy sprzedaży do poziomu 187-207 milionów dolarów, co stanowi istotny spadek z prognozowanych wcześniej 260-300 mln dolarów. Firma oczekuje również, że jej wynik operacyjny zakończy się stratą w wysokości -70 / -50 mln dolarów straty.

Desktop Metal był przez kilka miesięcy zaangażowany w rozmowy o fuzji ze Stratasys, jednakże podpisana umowa została rozwiązana z uwagi na brak zgody akcjonariuszy Stratasys. Firma w dalszym ciągu koncentruje się na ścieżce do rentowności – oczekuje się, że poprawa marży brutto, kosztów operacyjnych, skorygowanej EBITDA i przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej będzie kontynuowana do końca roku.

Źródło: www.desktopmetal.com

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like