Więcej niż jeden na trzech Francuzów przetwarza swoje odpady w domowych lub zbiorowych kompostownikach. Oprócz obierania warzyw niektórzy wyrzucają odpady z tworzyw sztucznych, a w szczególności jednorazowe torby plastikowe zwane „biodegradowalnymi” lub „kompostowalnymi”. Jednak całkowita degradacja takich materiałów w kompostownikach nie jest gwarantowana. Stosowanie kompostów może zatem stanowić zagrożenie zarówno dla ludzi, jak i dla środowiska. Dlatego ANSES – Francuska Agencja ds. Żywności, Środowiska oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, zaleca aby nie umieszczać żadnych tworzyw sztucznych w domowych kompostownikach.

Wśród opakowań z tworzyw sztucznych i produktów codziennego użytku dostępnych na rynku, niektóre są określane jako „bioźródłowe”, „biodegradowalne” lub nawet „kompostowalne”. Obejmując różne pojęcia, oznaczenia te mogą prowadzić do nieporozumień:

  • tworzywa sztuczne pochodzenia biologicznego są wytwarzane z zasobów naturalnych, takich jak na przykład skrobia kukurydziana, bez minimalnej zawartości zasobów naturalnych; plastiki jednorazowego użytku muszą zawierać co najmniej 50% materiału pochodzenia naturalnego
  • biodegradowalne tworzywa sztuczne spełniają tą normę, jeśli ulegają degradacji pod wpływem mikroorganizmów
  • kompostowalne tworzywa sztuczne to tworzywa biodegradowalne, które rozkładają się w określonych warunkach kompostowania (temperatura, wilgotność), zarówno przemysłowych, jak i domowych; zgodnie z obowiązującymi normami materiały te muszą ulec degradacji do ponad 90%, w ciągu maksymalnie 6 lub 12 miesięcy, w zależności od tego, czy jest to kompostowanie w warunkach przemysłowych, czy domowych.

Producenci którzy twierdzą, że ich produkty są „pochodzenia organicznego, biodegradowalne lub nadające się do kompostowania”, nie mają gwarancji, że te tworzywa sztuczne ulegną całkowitej degradacji w domowych kompostownikach, zwłaszcza że trudno jest kontrolować ich warunki pracy. Dlatego podczas rozrzucania przez osobę kompostu w swoim ogródku warzywnym do uprawy np. warzyw nie można wykluczyć skażenia środowiska lub lokalnych upraw.

„Zanieczyszczenie to może pochodzić z różnych składników materiałów lub z mikrodrobin plastiku powstających w wyniku ich degradacji. Składnikami, o których mowa, mogą być polimery, monomery resztkowe, dodatki lub wypełniacze nieorganiczne stanowiące potencjalne zagrożenie zarówno dla zdrowia ludzi, jak i dla środowiska” – wyjaśnia Stéphane Leconte, Koordynator Ekspertyz w ANSES.

Dlatego ANSES zaleca, aby w domowych i zbiorowych kompostownikach nie umieszczać żadnych tworzyw sztucznych, nawet oznaczonych jako „biodegradowalne” i/lub „nadające się do kompostowania”. Aby zminimalizować zanieczyszczenie środowiska, ANSES zaleca, podobnie jak w przypadku wszystkich innych opakowań, preferowanie zbiórki, sortowania i/lub przetwarzania biodegradowalnych i kompostowalnych materiałów z tworzyw sztucznych pochodzących ze źródeł biologicznych i nadających się do kompostowania.

Ponadto, ANSES wzywa do tego, aby zakazać jakichkolwiek aluzji, a nawet nawoływania do umieszczania tworzyw sztucznych w domowym kompoście, rekomendując modyfikację przepisów.

ANSES wzywa również do przeglądu systemu regulującego kompostowanie przemysłowe i domowe. Proponuje ustanowienie jednego standardu obejmującego ocenę biodegradowalności we wszystkich mediach środowiskowych oraz ustanowienie bardziej rygorystycznych kryteriów, takich jak brak substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego, substancji rakotwórczych, mutagennych lub działających szkodliwie na rozrodczość.

Agencja zaleca, aby stosowanie tej nowej normy dotyczącej kompostowania produktów i artykułów z tworzyw sztucznych, które mają być biodegradowalne lub nadające się do kompostowania, było obowiązkowe we wszystkich sektorach, w których są one stosowane, a nie tylko w przypadku opakowań.

Źródło: www.anses.fr
Zdjęcie: www.pixabay.com

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like

More in News