HP, które zaprezentowało po raz pierwszy w tym roku swoją debiutancką drukarkę 3D o nazwie Jet Fusion 3D 4200 Printer, rozpoczęła wysyłki jej pierwszych egzemplarzy do swoich partnerów biznesowych w Europie i Ameryce Północnej. Wśród nich znalazły się takie firmy jak m.in. Jabil, Materialise czy Shapeways.

HP rozpoczęło także program szkoleniowy dla wybranych resellerów firmy, którzy chcieliby zająć się sprzedaż rozwiązań 3D. Po przesłaniu aplikacji HP 3D Print Specialisation Application i wykazaniu, że spełnia się określone wymogi, w przyszłym roku otrzyma się możliwość sprzedawania drukarek 3D Jet Fusion oraz ich serwisowania.

Jet Fusion to drukarka 3D zbudowana bardziej z myślą o produkcji niskoseryjnej niż tradycyjnym szybkim prototypowaniu. Budując ją, HP starało się stworzyć kompletne środowisko pracy, maksymalnie upraszczające i automatyzujące proces druku 3D. Wraz z drukarką 3D otrzymuje się dedykowaną stację do postprocessingu, w której pojemnik z gotowymi wydrukami jest chłodzony, niewykorzystany proszek jest odkurzany, a na koniec gdy wydruki zostaną usunięte z pojemnika, jest on na powrót napełniany proszkiem.

formnext-2016-194

Oprogramowanie sterujące HP, pozwala nie tylko na przygotowywanie dokładnych estymacji czasu druku 3D, lecz również zapewnia automatyzację rozmieszczenia modeli 3D w pojemniku / komorze roboczej oraz sprawdza poprawność przesłanych plików. Po raz pierwszy w historii, HP zdecydowało się na umożliwienie stosowania zewnętrznych materiałów, nie produkowanych przez firmę. Warunkiem jest to, aby materiały przechodziły weryfikację HP. Aktualnie Jet Fusion drukuje z PA12. Wśród firm które zdecydowały się dostarczać materiały HP są Evonik, BASF, Arkema oraz Lehamm and Voss.

Źródło: www.tctmagazine.com

Paweł Ślusarczyk
Jeden z głównych animatorów polskiej branży druku 3D, związany z nią od stycznia 2013 roku. Twórca Centrum Druku 3D - trzeciego najdłużej działającego medium poświęconego technologiom przyrostowym w Europie. Od 2021 r. rozwija startup GREENFILL3D produkujący ekologiczny materiał do druku 3D oparty o otręby pszenne.

Comments are closed.

You may also like

More in News