Już jutro, 17 października br., odbędzie się specjalny webinar na temat wykorzystania technologii druku 3D w przemyśle elektronicznym – „Jak druk 3D zrewolucjonizuje produkcję elektroniki?” organizowany przez firmę Canon. Podczas webinaru temat ten będą poruszać eksperci z branży elektronicznej, działający w obszarze technologii przyrostowych. To świetna okazja, żeby dowiedzieć się więcej o trendach i perspektywach tej niezwykle szybko rozwijającej się dziedziny przemysłu, a także poznać możliwości nowoczesnych technologii 3D.

Technologia druku 3D w najbliższych latach niewątpliwie zmieni postrzeganie procesów wytwórczych wielu gałęzi przemysłu, w tym także przemysłu elektronicznego. Dzięki zastosowaniu technologii addytywnych, już teraz obserwujemy znaczące skrócenie czasu prototypowania produktów, co powoduje szybsze wdrażanie nowych rozwiązań na rynek. Nowoczesne technologie 3D pozwalają również na poprawę ergonomii już istniejących produktów i rozwiązań, przy jednoczesnej oszczędności czasu i nakładów inwestycyjnych.

Jak mówi Jacek Korzeniewski, specjalista ds. druku 3D, Canon Polska, oferowane przez Canon urządzenia do druku 3D charakteryzują się wyjątkową dokładnością, zarówno w kontekście jakości powierzchni jak i dokładności wymiarowej, dzięki czemu można je wykorzystywać zarówno do przeprowadzenia pełnego procesu prototypowania, jak i wykonywać jednostkową produkcję danego produktu. Osiągnięcie dokładności zbliżonej do technologii wtrysku sprawia, że profesjonalne drukarki 3D powoli stają się elementem kluczowym w polityce inwestycyjnej przedsiębiorstw, także z obszaru przemysłu elektronicznego.

Aby przybliżyć producentom elektroniki możliwości wykorzystania w ich dziedzinie technologii druku 3D, Canon organizuje webinar, podczas którego eksperci z branży opowiedzą o jego zastosowaniach oraz korzyściach, jakie przynosi firmom przemysłowym zajmującym się produkcją elektroniki.

Webinar odbędzie się we wtorek 17 października, w godzinach 16:00 – 16:40. Aby wziąć w nim udział, należy dokonać wcześniejszej rejestracji internetowej pod adresem: go.canon-europe.com/eu-3D-Webinar-ECM. Wykład będzie prowadzony w języku angielskim.

Paweł Ślusarczyk
Jeden z głównych animatorów polskiej branży druku 3D, związany z nią od stycznia 2013 roku. Twórca Centrum Druku 3D - trzeciego najdłużej działającego medium poświęconego technologiom przyrostowym w Europie. Od 2021 r. rozwija startup GREENFILL3D produkujący ekologiczny materiał do druku 3D oparty o otręby pszenne.

Comments are closed.

You may also like

More in News