Przełom 2020 i 2021 roku ma niezwykle zaskakujący przebieg w branży przemysłowego druku 3D. Po kilku latach względnego spokoju, firmy zaczęły konsolidować się poszerzając spektrum swoich produktów i usług. Wszystko zaczęło się w grudniu ubiegłego roku, gdy Stratasys – czołowy producent przemysłowych drukarek 3D drukujących w technologiach FDM i PolyJet ogłosił przejęcie Origin – producenta fotopolimerowych drukarek 3D typu P3 (technologia zbliżona do DLP). W zeszłym tygodniu Desktop Metal – producent drukarek 3D do metalu ogłosił przejęcie EnvisionTEC – twórcę technologii DLP oraz jednego z pionierów technologii przyrostowych w ogóle. Dziś została ogłoszona kolejna fuzja – Protolabs, jedna z większych firm usługowych specjalizujących się w formowaniu wtryskowym, frezowaniu CNC i druku 3D przejmuje 3D Hubs – kiedyś platformę zrzeszającą hobbystów i amatorów świadczących jednostkowe usługi druku 3D – dziś dużą platformę usługową, wykorzystującą również szereg alternatywnych do druku 3D metod wytwórczych.

Protolabs i 3D Hubs działają w dość zbliżony do siebie sposób na podobnych rynkach. Pierwsza firma powstała w 1999 roku w stanie Minnesota w USA i specjalizowała się w rozwijaniu autorskiego oprogramowania do automatyzacji produkcji. Początkowo opierała się o tradycyjne techniki wytwórcze, aby z czasem poszerzyć je m.in. o druk 3D. Dziś firma oferuje cztery metody: formowanie wtryskowe, CNC, produkcja z blach i technologie przyrostowe, wykorzystując do tego ogromny park maszynowy. Protolabs jest spółką akcyjną notowaną na giełdzie papierów wartościowych w Nowym Jorku.

3D Hubs przeszło nieco inną drogę – firma została założona w w 2013 roku w Holandii będąc platformą zrzeszającą indywidualnych posiadaczy amatorskich drukarek 3D, którzy za jej pomocą świadczyli usługi druku 3D. Z czasem na platformie zaczęły pojawiać się firmy posiadające większe i wydajniejsze maszyny klasy przemysłowej, a platforma stopniowo się profesjonalizowała. Ostatecznie, w 2018 roku 3D Hubs postanowiło zamknąć się na użytkowników prywatnych, koncentrując się wyłącznie na pośrednictwie w usługach świadczonych przez duże firmy produkcyjne, poszerzając zakres usług o te same technologie co Protolabs. Aktualnie 3D Hubs współpracuje z 240 firmami produkcyjnymi zlokalizowanymi na całym świecie i chwali się wyprodukowaniem 6 milionów części na zamówienie.

Teraz firmy doszły do porozumienia i będą działać wspólnie – a dokładniej 3D Hubs będzie pracować na rzecz Protolabs. Kwota przejęcia to 280 mln dolarów, o 20 mln dolarów mniej niż Desktop Metal zapłaci za EnvisionTEC. 130 mln dolarów zostanie zapłacone w gotówce, a pozostałe 150 mln dolarów w postaci akcji Protolabs. Dodatkowo, jeśli w ciągu kolejnych dwóch lat 3D Hubs osiągnie odpowiednio wysokie wyniki finansowe, otrzyma kolejnych 50 mln dolarów (połowę w gotówce i połowę w akcjach).

Podobnie jak miało to miejsce w przypadku Desktop Metal, przejęcie przez Protolabs 3D Hubs miało istotny wpyw na kurs akcji tego pierwszego. Niezależnie jednak od operacji giełdowych, powstały w ten sposób konglomerat ma szansę odegrać jeszcze większą rolę na światowym rynku druku 3D.

Źródło: www.protolabs.com

Paweł Ślusarczyk
Jeden z głównych animatorów polskiej branży druku 3D, związany z nią od stycznia 2013 roku. Twórca Centrum Druku 3D - trzeciego najdłużej działającego medium poświęconego technologiom przyrostowym w Europie. Od 2021 r. rozwija startup GREENFILL3D produkujący ekologiczny materiał do druku 3D oparty o otręby pszenne.

Comments are closed.

You may also like

More in Druk 3D