Akademia Górniczo-Hutnicza dołączyła do grona polskich uczelni wyższych posiadających własną farmę drukarek 3D. Laboratorium druku 3D, MakerBot Engineering Innovation Lab, mieści się na Wydziale Zarządzania AGH, a jego celem jest pomoc studentom w praktycznej nauce inżynierii odwrotnej i drukowania 3D. 

Laboratorium będzie dostępne dla studentów przedmiotów Inżynieria odwrotna oraz Szybkie prototypowanie na Wydziale Zarządzania AGH. W trakcie zajęć praktycznych studenci będą mieli okazję poznać projektowanie 3D oraz technologię druku 3D w praktyce. Każde stanowisko będzie wyposażone w stację roboczą, oprogramowanie i drukarkę 3D, wyposażoną w kamerę do śledzenia postępów w realizacji projektu.

Jak mówi Dziekan Wydziału Zarządzania AGH dr hab. inż. Marek Dudek, w laboratorium studenci będą mieli możliwość realizacji procesów badawczych, naukowych, dydaktycznych, a także realizacji swoich zainteresowań w ramach kół naukowych i organizacji studenckich. W MakerBot Engineering Innovation Lab będzie można wykorzystać wiedzę z zakresu inżynierii współbieżnej, inżynierii odwrotnej i szybkiego prototypowania w praktyce. 

Firma CadXpert, autoryzowany dystrybutor urządzeń MakerBot w Polsce, zajęła się wyposażeniem nowoczesnego laboratorium AGH. Dystrybutor zapewnił nie tylko sprzęt, ale także przeszkolił personel w zakresie obsługi urządzeń. Farma drukarek 3D składa się z 16 drukarek 3D FDM zaufanego producenta. Studenci będą mieli do dyspozycji 15 urządzeń desktopowych MakerBot Replicator+ oraz jedną, wielkogabarytową drukarkę 3D  MakerBot Replicator Z18. Są to sprawdzone i profesjonalne urządzenia, które doskonale sprawdzą się zarówno w edukacji jak i szybkim prototypowaniu. 

W laboratorium znajdują się także stanowiska komputerowe, stacjonarny skaner 3D oraz kompatybilne, najnowocześniejsze oprogramowanie, m.in. SimaPro9. Jest to program, który pozwala ocenić wpływ projektu na środowisko naturalne, przeprowadzając liczne analizy. SimaPro9 bada m.in. łączny ślad węglowy, ślad wodny dla procesu wytwarzania i użytkowania modelu, oraz sposób utylizacji produktu, pokazując tzw. ekologiczny cykl życia produktu.

Dzięki farmie drukarek 3D każdy student AGH będzie miał możliwość pracy z oprogramowaniem i sprzętem do wytwarzania przyrostowego. Zadaniem wykładowców jest teraz zbudowanie bogatego programu zajęć, który pozwoli każdemu studentowi na indywidualną pracę z drukarką 3D oraz oprogramowaniem, w którym stworzy swój autorski projekt. 

Oficjalne otwarcie MakerBot Engineering Innovation Lab odbyło się 13 stycznia na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w obecności władz wydziału, pracowników uczelni oraz JM Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, który uroczyście uruchomił pierwszy wydruk 3D.

Materiały prasowe
Zdjęcia dostarczone przez: CadXpert.pl

Patrycja Gwiazda
Inżynier biomedyczny zainteresowany niekonwencjonalnym i innowacyjnym podejściem do medycyny oraz jej połączeniem z nowoczesną technologią.

    Comments are closed.

    You may also like

    More in Druk 3D