Przez kilka ostatnich miesięcy Nano Dimension dążyło (bez powodzenia…) do przejęcia Stratasys, a jednym z pomysłów na doprowadzenie tego planu do skutku, była niedoszła próba wymiany całej rady nadzorczej i zarządu firmy. Ostatecznie nic z tego nie wyszło, za to samo Nano Dimension lada moment będzie musiało zmierzyć się z dokładnie tym samym problemem, jaki chciało zgotować Stratasys. Największy udziałowiec izraelskiej firmy – Murchinson, zamierza podjąć kolejną próbę obalenia kontrowersyjnego Yoava Sterna oraz jego popleczników. Ma do niej dojść podczas Corocznego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się 7 września 2023 r.

Największy akcjonariusz Nano Dimension opisał niedoszłe próby przejęcia Stratasys jako „irracjonalne”, proponując włączenie do porządku obrad temat „złamanego ładu korporacyjnego” firmy. Skład Rady Dyrektorów Nano Dimension był kością niezgody od wielu miesięcy, a Murchinson lobbował za usunięciem czterech członków Rady i powołaniem dwóch niezależnych dyrektorów już w lutym tego roku.

Murchinson twierdzi, że korzysta z prawa przysługującego mu na mocy izraelskiego prawa, uważając że naprawa wyżej wspomnianego zepsutego ładu korporacyjnego jest jedyną drogą do poprawy „ujemnej wartości przedsiębiorstwa i słabych wyników finansowych”. Proponuje, aby wszyscy członkowie zarządu Nano Dimension zostali zastąpieni lub usunięci. Chce też, aby mianować pięciu nowych niezależnych i doświadczonych dyrektorów. Tymi kandydatami są Karen Sarid, Robert Pons, Phillip Borenstein, Timor Arbel-Sadras i Ofir Baharav. Murchinson chce również zmienić statut spółki, aby radykalnie poprawić zarządzanie, co obejmowałoby „między innymi” odtajnienie zarządu.

Propozycje Murchinsona pojawiają się zaledwie kilka dni po tym, jak Nano Dimension zrezygnowało z prób przejęcia Stratasys. Równolegle z tymi próbami przejęcia, firma uwikłała się w walkę o władzę z Murchinsonem, który posiada około 5,9% akcji.

Tak Murchinson stwierdził:

„Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym przez Murchinsona 20 marca 2023 r. akcjonariusze Nano Dimension wysłali jasny komunikat, że potrzebna jest pilna zmiana w Zarządzie Spółki. W odpowiedzi Yoav Stern i Nano Dimension podjęli wszelkie możliwe kroki, aby zignorować wolę akcjonariuszy i dalej się umacniać. Działania te obejmowały marnowanie kapitału akcjonariuszy poprzez odmowę uznania wyniku głosowania, składanie niepoważnych pozwów przeciwko Murchinsonowi i innym znaczącym inwestorom oraz prowadzenie irracjonalnej kampanii mającej na celu przejęcie Stratasys Ltd.

Biorąc pod uwagę, że Nano Dimension dąży do pozbawienia praw wyborczych swoich akcjonariuszy, zostaliśmy zmuszeni do przedstawienia propozycji skutecznej wymiany całego zarządu na nadchodzącym dorocznym zgromadzeniu. Naszym zdaniem jedynym sposobem na odwrócenie status quo fatalnego zarządzania i niszczenia wartości jest wprowadzenie niezależnych dyrektorów, którzy wspólnie posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie drukowania 3D, technologii, branży, operacji, planowania strategicznego, finansowego, fuzji i przejęć oraz zarządzania. Uważamy, że pilnie potrzebny jest nowy Zarząd, aby chronić interesy akcjonariuszy i jesteśmy zobowiązani do urzeczywistnienia tego – niezależnie od wszelkich dalszych decyzji podejmowanych przez Nano Dimension”.

Źródło: www.businesswire.com

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like