W zeszłym roku izraelska firma Nano Dimension, dokonała szeregu przejęć firm spoza branży druku 3D, znacząco rozszerzając swoje portfolio produktowe, jednakże najbardziej sensacyjne było przejęcie 12% udziałów jednego z liderów rynku – Stratasysa. Mogłoby się wydawać, że mamy do czynienia z bardzo poważnym graczem, który zaczyna rozdawać karty siedząc przy stoliku z absolutną elitą branży, tymczasem… okazuje się, że w samym Nano Dimension dochodzi do poważnych zawirowań na poziomie właścicielskim i sprawa jest mocno rozwojowa.

Dziś Nano Dimension ogłosiło zatwierdzenie przez zarząd firmy ograniczony czasowo plan dotyczący praw akcjonariuszy. Wdrożony plan praw ma na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa, że jakikolwiek podmiot, osoba lub grupa przejmie kontrolę lub znaczący wpływ na Nano Dimension. Ochrona własności spółki ma trwać przez dwa kolejne lata.

W grudniu 2022 r. Nano Dimension ogłosiło, że stało się celem przejęcia przez podmioty trzecie „na potrzeby biznesowe lub osobiste”. Firma zasugerowała, że intencją tego przejęcia miał być „demontaż firmy”, jednocześnie twierdząc, że „rozpoczęto szokującą kampanię oszczerstw, która jej zdaniem miała na celu wyrządzenie szkody Nano Dimension oraz zarządzającym jej menedżerom”. Równocześnie zarząd ogłosił, że „będzie chronić firmę przed wszelkimi próbami wyrządzenia szkody lub nałożenia środków, które nie są najlepsze dla firmy i jej akcjonariuszy”, czego rezultatem jest właśnie ogłoszony plan praw akcjonariuszy.

Przyjęcie planu praw ma na celu ochronę długoterminowych interesów firmy i umożliwienie jej pełnego wykorzystania potencjalnej wartości inwestycji akcjonariuszy w spółkę. Firma twierdzi, że nie ma na celu zapobieganie lub ingerowanie w jakiekolwiek działania w odniesieniu do Nano Dimension, które zarząd uzna za leżące w jej najlepszym interesie. Wdrażając tę taktykę, Nano Dimension wierzy, że jej zarząd będzie mógł wypełniać swoje obowiązki powiernicze w imieniu firmy, zapewniając jej wystarczająco dużo czasu na dokonanie świadomej oceny wszelkich prób kontrolowania lub wywierania znaczącego wpływu na Nano Dimension. Po wdrożeniu planu praw zainteresowane strony będą również zmuszone do bezpośrednich negocjacji z zarządem przed podjęciem próby przejęcia kontroli nad spółką lub wywierania na nią znaczącego wpływu.

Plan praw jest podobny do posunięcia wykonanego przez Stratasys w zeszłym roku, wkrótce po tym, jak Nano Dimension nabył 12% jego udziałów i krążyły plotki, że przygotowuje się do przejęcia lidera druku 3D. Zgodnie z planem praw, Nano Dimension wyda jedno specjalne prawo zakupu za każde ADS nierozliczone na koniec dnia 6 lutego 2023 r. Każde prawo pozwoli jego posiadaczowi na zakup od Nano Dimension połowy jednego (0,5) ADS , po cenie zakupu 0,01 USD, gdy prawa staną się wykonalne. Prawa stałyby się wykonalne tylko wtedy, gdyby podmiot, osoba lub grupa nabyła rzeczywistą własność 10% lub więcej wyemitowanych akcji zwykłych Nano Dimension w transakcji niezatwierdzonej przez zarząd spółki.

Plan praw Nano Dimension wygaśnie 27 stycznia 2024 r. Jego wdrożenie nastąpi zaledwie kilka miesięcy po tym, jak agencja Bloomberg poinformowała, że główny akcjonariusz Murchinson Ltd. złożył niewiążącą propozycję nabycia pozostałych akcji firmy za 4 USD za akcję w wysokości 995 milionów dolarów. Mówi się, że firma posiada ponad 10 milionów udziałów w Nano Dimension…

Sytuacja jest z jednej strony bardzo zagmatwana, a z drugiej wydaje się, że działania jakie w zeszłym roku Nano Dimension podjęło wobec Stratasysa, nieoczekiwanie obróciły się przeciwko niemu. Tak czy inaczej, będziemy na bieżąco informować o sprawie…

Źródło: www.globenewswire.com

Paweł Ślusarczyk
Jeden z głównych animatorów polskiej branży druku 3D, związany z nią od stycznia 2013 roku. Twórca Centrum Druku 3D - trzeciego najdłużej działającego medium poświęconego technologiom przyrostowym w Europie. Od 2021 r. rozwija startup GREENFILL3D produkujący ekologiczny materiał do druku 3D oparty o otręby pszenne.

Comments are closed.

You may also like