Omni3D, polski producent przemysłowych drukarek 3D we współpracy z Politechniką Cypryjską realizuje projekt dotyczący produkcji biopaliw. Przedmiotem projektu jest wprowadzenie innowacji w biokatalizie procesów bioelektrosyntezy w celu zredukowania emisji CO2 do atmosfery.

W projekt "Produkcja biopaliw w procesach wykorzystujących bioelektrokatody i dwutlenek węgla" oprócz Omni3D zaangażowana jest również polska jednostka naukowa Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia podlegająca Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Politechnika Cypryjska oraz międzynarodowa firma świadcząca usługi w dziedzinie energii, Eneres CPM Ltd.

Międzynarodowy zespół będzie pracował nad opracowaniem nowych katod oraz wykorzystania druku 3D do zbudowania reaktora MEBR (Mikrobiologiczny Reaktor Membranowy), który umożliwi przekształcenie CO2 w biometan i/lub etanol. Członkowie zespołu skupią się na rozwiązaniu trzech podstawowych problemów związanych z magazynowaniem energii, stabilnością sieci oraz emisją CO2.

Jeśli chodzi o szczegóły techniczne metody, która zostanie wykorzystana w projekcie, metoda opiera się ona na wykorzystaniu katalizatora mikrobiologicznego, który redukuje CO2 do produktów organicznych za pomocą elektronów dostarczanych przez zewnętrzne źródło energii i pobieranych z katody układu bioelektrochemicznego. Technologia ta może być wykorzystywana w instalacjach biogazowych – tych w Europie jest ponad 12 400, oraz w branżach produkujących duże ilości dwutlenku węgla.

Jak tłumaczy główny technolog Omni3D, Krzysztof Kardach, w ramach prowadzonych prac opracowane i testowane będą materiały termoplastyczne, które następnie wykorzystamy w badaniach wydajności mikrobiologicznej elektrosyntezy. Co więcej, w drugiej części projektu prace skupione będą nad opracowaniem prototypu drukarki 3D, która będzie specjalnie zoptymalizowana pod kątem seryjnej produkcji opracowanych reaktorów.

Ekologiczne rozwiązania dla luksusowych wnętrz

COLORISED to dostawca ekskluzywnych produktów i rozwiązań dla wykończenia wnętrz. W ofercie znajdują się ekologiczne, naturalne oraz ręcznie wytwarzane produkty, które łączą zrównoważony rozwój z wysoką jakością. Wszystkie oferowane produkty są oparte o drewno, tkaniny oraz biotworzywa – biodegradowalne lub kompostowalne.

Poznaj nasze produkty: ECO Lampy, tkaniny napinane, luksusowe meble, ekskluzywne lustra oraz ręcznie produkowane drzwi i schody.

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like