Omni3D, polski producent przemysłowych drukarek 3D we współpracy z Politechniką Cypryjską realizuje projekt dotyczący produkcji biopaliw. Przedmiotem projektu jest wprowadzenie innowacji w biokatalizie procesów bioelektrosyntezy w celu zredukowania emisji CO2 do atmosfery.

W projekt „Produkcja biopaliw w procesach wykorzystujących bioelektrokatody i dwutlenek węgla” oprócz Omni3D zaangażowana jest również polska jednostka naukowa Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia podlegająca Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Politechnika Cypryjska oraz międzynarodowa firma świadcząca usługi w dziedzinie energii, Eneres CPM Ltd.

Międzynarodowy zespół będzie pracował nad opracowaniem nowych katod oraz wykorzystania druku 3D do zbudowania reaktora MEBR (Mikrobiologiczny Reaktor Membranowy), który umożliwi przekształcenie CO2 w biometan i/lub etanol. Członkowie zespołu skupią się na rozwiązaniu trzech podstawowych problemów związanych z magazynowaniem energii, stabilnością sieci oraz emisją CO2.

Jeśli chodzi o szczegóły techniczne metody, która zostanie wykorzystana w projekcie, metoda opiera się ona na wykorzystaniu katalizatora mikrobiologicznego, który redukuje CO2 do produktów organicznych za pomocą elektronów dostarczanych przez zewnętrzne źródło energii i pobieranych z katody układu bioelektrochemicznego. Technologia ta może być wykorzystywana w instalacjach biogazowych – tych w Europie jest ponad 12 400, oraz w branżach produkujących duże ilości dwutlenku węgla.

Jak tłumaczy główny technolog Omni3D, Krzysztof Kardach, w ramach prowadzonych prac opracowane i testowane będą materiały termoplastyczne, które następnie wykorzystamy w badaniach wydajności mikrobiologicznej elektrosyntezy. Co więcej, w drugiej części projektu prace skupione będą nad opracowaniem prototypu drukarki 3D, która będzie specjalnie zoptymalizowana pod kątem seryjnej produkcji opracowanych reaktorów.

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like