Holendersko-amerykańska firma usługowa Shapeways opublikowała wyniki finansowe za trzeci kwartał 2023 r. notując niemalże identyczne, choć nieco niższe przychody co w analogicznym okresie ubiegłego roku (8,37 mln dolarów versus 8,45 mln dolarów). Firma zanotowała również spadek zysku brutto z 3,7 mln dolarów w trzecim kwartale 2022 r. do 3,4 mln dolarów w tym roku. Spadek ten był także widoczny w przypadku marży brutto, która nieznacznie spadła z 44% do 41%.

Bardziej niepokojącym aspektem jest wzrost straty netto, która wzrosła do -19,2 mln dolarów z -4,6 mln dolarów w roku ubiegłym. Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne (SG&A) w III kwartale również wzrosły do 11 mln dolarów z 7,6 mln dolarów. Według dyrektora finansowego Shapeways – Alberto Recchiego, wzrost kosztów operacyjnych i w konsekwencji wysoka strata operacyjna wynikają z kilku czynników. Firma wciąż wdraża nowe technologie, które pozyskała w ostatnich miesiącach, co generuje wysokie koszty zanim osiągnie efektywność i rentowność. Nastąpiło również przesunięcie w asortymencie produktów w kierunku opcji innych niż druk 3D, jak również zwiększyły się koszty wysyłek.

Pozytywnym zjawiskiem jest segment oprogramowania, który wykazał wzrost o +39,6% w porównaniu do analogicznego kwartału ubiegłego roku. Patrząc w przyszłość, Shapeways przewiduje wzrost marży brutto w oparciu o zwiększający się udział bardziej zyskownej od świadczenia usług druku 3D sprzedaży oprogramowania oraz korzyściach wynikających z konsolidacji działalności produkcyjnej w USA.

Na dzień 30 września 2023 r. Shapeways posiadało rezerwy gotówkowe w wysokości 17,7 mln dolarów, jednakże wydatki firmy w trzecim kwartale wynoszące około 7 milionów dolarów podkreślają potrzebę zwiększenia kapitalizacji. Patrząc na czwarty kwartał 2023 r., Shapeways przewiduje, że jej przychody wyniosą od 9,3 mln do 10 mln dolarów. Prognoza ta pokazuje potencjalny wzrost w porównaniu z przychodami wynoszącymi 8,7 mln USD odnotowanymi w ostatnim kwartale 2022 r., co stanowi wzrost w porównaniu z 8,3 mln USD odnotowanymi w tym samym okresie w 2021 r.

Shapeways rozpoczęło szereg działań mających na celu redukcję kosztów w postaci redukcji personelu i cięcia wszystkich wydatków, które nie są określone jako niezbędne. Zwolnienia obejmą 15% pracowników, co w przybliżeniu przekłada się na co najmniej 25 pracowników straci pracę, biorąc pod uwagę, że firma zatrudnia blisko 200 osób. Dyrektor generalny Shapeways – Greg Kress, powiedział że zarząd bada różne strategiczne alternatywy, w tym potencjalne fuzje, połączenia jednostek gospodarczych, podniesienie kapitału lub sprzedaż aktywów, aby wzmocnić perspektywy finansowe. Żadne decyzje dotyczące ewentualnej transakcji nie zostały jednak jeszcze podjęte.

Źródło: www.shapeways.com

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like