SLM Solutions zaprezentowało raport finansowy za II kwartał i I półrocze 2023 r., notując przychody w wysokości 27,9 mln EUR, co stanowi subtelny wzrost w porównaniu z drugim kwartałem 2022 r., gdy firma osiągnęła 26 mln EUR. Jednakże dzięki bardzo dobrym wynikom w I kwartale roku, SLM Solutions osiągnęło rekordowy przychód za całe pierwsze półrocze w wysokości 52 mln EUR, co stanowi wzrost o +22% w stosunku pierwszej połowy ubiegłego roku.

Niestety rekordowe przychody zostały okupione stratą operacyjną w wysokości -7,3 mln EUR, co stanowi istotny wzrost się w porównaniu z ze stratą w wysokości -1,7 mln EUR wygenerowane przed rokiem. Pomimo ogromnego popytu na flagowe drukarki 3D do metalu – NXG XII 600 oraz szerokie portfolio innych produktów, SLM Solutions borykało się z wieloma wyzwaniami. Jako najważniejsze firma wymienia niekorzystne wahania kursów walut, niższy poziom zamówień specjalnych, rosnące koszty energii elektrycznej oraz wydatki nadzwyczajne związane z przejęciem firmy przez Nikon w styczniu 2023 r.

Tym samym mimo znaczącego wzrostu popytu na przemysłowe drukarki 3D do metalu, otoczenie rynkowe i warunki makroekonomiczne nie sprzyjają rentowności…

Niezależnie od powyższego, SLM Solutions ogłosiło zmianę nazwy spółki na „Nikon SLM Solutions AG”. Dodatkowo, w pierwszej połowie 2023 r. firma uzyskała pożyczkę w wysokości 28,7 mln EUR od Nikon, głównie w celu uregulowania znacznej części obligacji zamiennych z 2017 r. Otrzymała również krótkoterminową pożyczkę w wysokości 10 mln EUR od Nikon Europe BV.

Źródło: www.slm-solutions.com

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like