Stratasys opublikował wyniki za III kwartał 2022 r., ogłaszając, że ​firma osiągnęła najwyższe przychody w trzecim kwartale od siedmiu lat, jak również pięć kolejnych kwartałów dodatnich zysków. Mimo że w ujeciu procentowym przychody wzrosły zaledwie o symboliczne +2%, Stratasys wygenerował łącznie 162,2 mln dolarów przychodu. Stanowi to niewielki wzrost w stosunku do 159,0 mln dolarów wygenerowanych w trzecim kwartale 2021 r., ale spadek o -3,1% w porównaniu z drugim kwartałem roku. Firma przypisuje swój roczny wzrost przychodów silnemu popytowi na swoje drukarki 3D, ale przyznaje, że przedłużające się cykle sprzedażowe i opóźnienia w pozyskiwaniu materiałów eksploatacyjnych miały wpływ na wyniki kwartalne.

Największym źródłem przychodów Stratasys jest nadal dział produktowy, przynosząc 112,1 mln dolarów, co stanowi wzrost o +2,9% w stosunku do trzeciego kwartału roku ubiegłego. Równocześnie CEO firmy -Dr. Yoav Zeif powiedział, że wzrost był wyższy i wyniósł de facto +18,9%, po uwzględnieniu transakcji sprzedaży innych podmiotów i zmian kursów walut.

Przychody generowane przez dział materiałów eksploatacyjnych spadły o -1,4% rok do roku, przynosząc 55,8 mln dolarów. Chociaż w tym samym okresie działalność ta wzrosła o +3,4%, mierzona bez wpływu dezinwestycji i na stałej podstawie walutowej, ucierpiała z powodu szerszego spowolnienia gospodarczego. Dział usług osiągnął przychody w wysokości 50,1 mln dolarów, co było równe z trzecim kwartałem 2021 r. i spadkiem o -1,6% w porównaniu z drugim kwartałem 2022 r.

Ze względu na obecne przeciwności, w tym koszty globalnego łańcucha dostaw, rosnące stopy procentowe, ryzyko walutowe i inflację, Stratasys zrewidował swoją prognozę na rok 2022 do 648–652 mln dolarów. Uwzględnia to 17-milionowy wpływ zbycia Stratasys MakerBot oraz 13-milionowy przychód, który ominie firmę z powodu opóźnień w zakupach w związku z niepewnością makroekonomiczną.

W III kwartale roku Stratasys wydał 18,4 mln dolarów na swoją działalność operacyjną, co odzwierciedla inwestycję w zapasy, aby lepiej radzić sobie z problemami związanymi z łańcuchem dostaw. Ponieważ baza instalacyjna firmy stale rośnie, Zeif twierdzi, że jej szersza oferta materiałów eksploatacyjnych również przyniesie korzyści, nie tylko w zakresie poszerzenia zastosowania technologii, ale także zwiększenia rentowności.

Źródło: www.stratasys.com

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like