Kontynuujemy nasz cykl artykułów o trwającej od roku walce o przejęcie władzy w Stratasys. Kończąc zeszłotygodniowy artykuł opisujący m.in. temat zaplanowanego na 8 sierpnia 2023 r. głosowania nad wotum zaufania dla aktualnej rady nadzorczej Stratasys napisałem, że „jestem więcej niż pewien, że w międzyczasie coś się wydarzy”. No i się wydarzyło… Najpierw 3D Systems złożyło kolejną ofertę przejęcia firmy za kwotę 2 miliardów dolarów, Stratasys ogłosił, że w sumie to warto się nad nią pochylić, Nano Dimension po raz kolejny podbiło swoją ofertę przejęcia, a Stratasys po raz kolejny stanowczo ją odrzucił. To co w tym wszystkim jest jednak najciekawsze to to, że bez względu na dalszy rozwój sytuacji fuzja Stratasys z Desktop Metal zaczyna być coraz bardziej zagrożona…

Zaczynamy od początku… w zeszły czwartek 13 lipca 2023 r., 3D Systems złożyło nową ofertę przejęcia Stratasys wartą 2 miliardy dolarów. Dodatkowo firma zobowiązała się do uiszczenia kar za rozwiązanie umowy z Desktop Metal, jeśli umowa zostałaby zaakceptowana. Zgodnie z ofertą, każda akcja Stratasys zostałaby zamieniona na 7,50 dolarów w gotówce i 1,5444 akcji połączonych spółek, co dałoby akcjonariuszom Stratasys około 44% akcji połączonej spółki oraz ok. 540 milionów dolarów w gotówce. 3D Systems twierdzi, że transakcja zakłada łączną wartość proponowanej połączonej firmy o wartości około 2 miliardów dolarów, w tym 100 milionów dolarów w ramach synergii kosztowych.

Oferowana ilość gotówki jest taka sama jak w poprzednich dwóch ofertach, jednakże wzrosła liczba oferowanych akcji. Wstępna oferta z 30 maja oferowała ok. 40% połączonej spółki, a podwyższona w czerwcu 41%. Firma twierdzi, że nowa oferta stanowi +15% poprawę w stosunku do pierwotnej propozycji. 3D Systems dostarczył również do Stratasys podpisaną umowę fuzji w escrow. Umowa określa szczegóły fuzji i zgodnie z wymaganiami zostanie złożona na formularzu 8-K w SEC przez 3D Systems.

Co ważne (i być może zachęcające dla zarządu Stratasys?) 3D Systems zaoferowało, że weźmie na siebie wszystkie kary umowne dotyczące rozwiązania umowy z Desktop Metal. Tym samym ponad wszelką wątpliwość pomysł na fuzję obydwu firm przy równoczesnym połączeniu się Stratasys z 3D Systems zostaje odrzucony.

W poniedziałek 17 lipca 2023 r., Stratasys ogłosił, że zarząd po konsultacji z doradcą finansowym i zewnętrznym radcą prawnym, „jednogłośnie ustalił”, że nowa oferta 3D Systems spełnia warunki „bycia lepszą” od potencjalnego z Desktop Metal i zamierza teraz rozpocząć rozmowy z 3D Systems. Równocześnie firma podkreśliła, że „nie ma pewności”, że rozmowy z 3D Systems zakończą się „korzystną propozycją”, umową lub transakcją. Równocześnie zarząd Stratasys jednogłośnie odrzucił ostatnią propozycję Nano Dimension, posuwając się nawet do stwierdzenia, że dyrektor generalny firmy – Yaov Stern, nie jest osobą godną zaufania i „nie ma kwalifikacji do zarządzania Stratasys”.

Dzień później, Nano Dimension ogłosiło kolejne podwyższenie ceny zakupu akcji Stratasys. Oferta została podniesiona z 24 dolarów za akcję do 25 dolarów, co stanowi 233% premii w stosunku do gotówkowej części oferty 3D Systems i 93% premi w stosunku do ceny akcji. Dla porównania, oferta 3D Systems wynosi 24 dolarów za akcję Stratasys.

Równocześnie Nano Dimension zagroziło, że jeśli jej oferta nie zostanie przyjęta, zamierza zweryfikować swoją inwestycję w Stratasys, w tym możliwą sprzedaż wszystkich swoich 14,1% udziałów na otwartym rynku. Nano Dimension liczy, że ta informacja zmniejszy atrakcyjność oferty 3D Systems.

Oczywiście firma skrytykowała też ofertę 3D Systems jako wprowadzającą w błąd i niezgodną z „najlepszym interesem akcjonariuszy Stratasys”, powołując się na dużą niepewność kursu akcji i ryzyko. Na podstawie 30-, 60-, 90- i 180-dniowej średniej ceny ważonej akcji, oferta 3D Systems ma być warta zaledwie 22 dolary za akcję, znacznie poniżej oferty gotówkowej Nano w wysokości 25,00 dolarów. Firma sprzeciwia się również proponowanemu połączeniu Stratasys z Desktop Metal, które uważa za wysoce przewartościowane.

Zatem podsumowując wydarzenia z minionego tygodnia:

  • 3D Systems jest zdeterminowane aby połączyć się ze Stratasys, nawet kosztem opłacenia kar umownych za zerwanie umowy z Desktop Metal
  • Stratasys chcąc nie chcąc musi usiąść do rozmów, z uwagi na presję swoich akcjonariuszy (o czym pisałem w zeszłotygodniowym artykule), jak również odpowiedzialność decyzyjną wynikającą z faktu że jest spółką akcyjną; jeśli oferta 3D Systems zostanie oceniona przez niezależnych audytorów jako lepsza w stosunku do pomysłu połączenia się z Desktop Metal, to nie może jej odrzucić np. z powodów ambicjonalnych lub posiadania „innej wizji świata”
  • Nano Dimension raczej wypadło z gry o triumwirat władzy nad branżą druku 3D – 3D Systems nie podjęło ich wątku w swojej propozycji przejęcia i firma wydaje się być w dalszym ciągu osamotniona w swojej walce o przejęcie Stratasys
  • mało kto spogląda na Desktop Metal poważnie; firma jest postrzegana bardziej jako „problem do rozwiązania”, niż jakąkolwiek wartościową, rynkową opcję.

Nie zmienia to jednak faktu, że ewentualne połączenie się Stratasys z 3D Systems wywołałoby gigantyczne przetasowanie na rynku druku 3D, co przełożyłoby się na całą sieć dystrybucyjną w poszczególnych krajach (więcej pisałem o tym w zeszłotygodniowym artykule). Wciąż nie ma pewności czy Stratasys traktuje pomysł łączenia się z 3D Systems jako realną możliwość, czy robi dobrą minę do złej gry, w dalszym ciągu dążąc do przejęcia Desktop Metal – i przede wszystkim utrzymania swojego biznesu pod pełną (dotychczasową) kontrolą?

Źródło: www.3dsystems.com & www.stratasys.com & www.nano-di.com
Zdjęcie: www.pixabay.com

Paweł Ślusarczyk
Jeden z głównych animatorów polskiej branży druku 3D, związany z nią od stycznia 2013 roku. Twórca Centrum Druku 3D - trzeciego najdłużej działającego medium poświęconego technologiom przyrostowym w Europie. Od 2021 r. rozwija startup GREENFILL3D produkujący ekologiczny materiał do druku 3D oparty o otręby pszenne.

Comments are closed.

You may also like