Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ogłosił założenie klastra z zakresu ICT wspólnie z 15 instytucjami i przedsiębiorstwami z obszaru szeroko pojętych nowych technologii. Misją klastra będzie nawiązywanie i rozwijanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami m.in z branży IT, telemedycyny i technologii VR, a otoczeniem biznesu oraz samorządami lokalnymi z obszaru województwa mazowieckiego. Gałęzie współpracy będą się opierały również na technologiach skanowania 2D i 3D, technologiach przyrostowych oraz wykorzystaniu dronów z zaawansowanymi systemami czujników.

Nowo powstały klaster w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych jest odpowiedzią na potrzebę realizacji interdyscyplinarnych badań naukowych, które zostaną wdrożone jako innowacyjne rozwiązania dla gospodarki, w szczególności dla sektora ICT. Najważniejsze obszary, wokół których skoncentrowana będzie działalność klastra obejmują m.in. szeroko pojęte cyberbezpieczeństwo, technologie przyrostowe (zarówno drukarki 3D, jak i nowe materiały), produkcję i wykorzystanie dronów (również zaawansowana sensoryka i symulatory), nowe materiały w medycynie (urządzenia medyczne, protetyka), telemedycynę, skanowanie 3D oraz obróbkę danych z tego zakresu, technologie GIS.

Tak opisuje inicjatywę stworzenia klastra Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ks. prof. Stanisław Dziekoński:

Jako inicjator Klastra Technologii Informacyjnych UKSW oferuje partnerom do wykorzystania swój potencjał w wielu obszarach – nie tylko w zakresie działalności już funkcjonującego Centrum Laboratoryjnego Nauk Przyrodniczych, ale także na podstawie laboratoriów, które zamierzamy zbudować i wyposażyć dzięki realizacji projektu przygotowywanego w ramach kontraktu terytorialnego.

Poza laboratoriami, które będą tworzone we wspomnianych już wcześniej dziedzinach, przewidujemy także stworzenie symulatora nowoczesnego centrum kryzysowego, studia VR-owego (umożliwiającego zaawansowane symulacje w różnych środowiskach), studia motion capture i rozbudowanego studia radiowo-telewizyjnego. Kolejnym zasobem UKSW jest nowoczesna serwerownia umożliwiająca prowadzenie zaawansowanej analityki w różnych obszarach oraz obsługę big data.

Do klastra jako członkowie-założyciele przystąpiło 16 instytucji oraz przedsiębiorstw:

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • 3D LAB Sp. z o.o.
 • 3D MASTER S.C.
 • 3DREAM
 • ASCOMP S.A.
 • BIBUS MENOS Sp. z o.o.
 • Centrum Szkolenia UAV Sp. z o. o.
 • DRON HOUSE S.A.
 • EVATRONIX S.A.
 • Gmina Pomiechówek
 • Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
 • Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
 • TERMOCENT Marek Kitliński
 • VIGO ORTHO POLSKA Sp. z o.o.
 • WASKO S.A
 • Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej.

Źródło: www.uksw.edu.pl

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like

More in News