Zortrax S.A. opublikował wyniki finansowe za drugi kwartał 2022 r. i zarazem skumulowane wyniki za pierwsze półrocze bieżącego roku. Firma osiągnęła przychód na poziomie 9,6 mln PLN, o -8 mln PLN mniej niż w rekordowym, pierwszym kwartale tego roku, gdy olsztyńska spółka wygenerowała 17,6 mln zł przychodu. Przychód został okupiony stratą ze sprzedaży na poziomie -1 mln PLN oraz całkowitą stratą netto -1,88 mln PLN. Równocześnie firma po raz pierwszy oficjalnie zapowiedziała premierę nowej, fotopolimerowej drukarki 3D – Zortrax Inkspire 2, która ma zadebiutować jesienią tego roku.

Z uwagi za zeszłoroczne połączenie się z firmą Corelens, co umożliwiło wejście na giełdę papierów wartościowych NewConnect, w sprawozdaniu nadal występuje przejściowy brak porównywalności wyników finansowych do analogicznych okresów roku ubiegłego – to zacznie mieć sens dopiero od trzeciego kwartału.

Suma przychodów ze sprzedaży za całe pierwsze półrocze 2022 r. wyniosła 27,2 mln PLN. Dużo niższy poziom przychodów w drugim kwartale roku Zortrax tłumaczy niższymi zamówieniami z rynku edukacyjnego w związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym. Firma podkreśla za to, że wzrosła jej marża brutto na produktach, towarach i usługach – o +5,1% wyższa niż w I kwartale 2022 roku. Producent informuje dodatkowo, że pod koniec drugiego kwartału rozpoczął ponownie realizację transportu drogą kolejową, a transport lotniczy został ograniczony. Powyższa zmiana będzie miała wpływ na redukcję kosztów własnych w kolejnych miesiącach br.

W drugim kwartale trwały również prace nad ukończeniem testów nowej drukarki 3D pracującej w technologii UV LCD. Zortrax Inkspire 2 będzie wdrożony do sprzedaży od III kwartału 2022.

Na koniec czerwca br. Zortrax podjął decyzję o rozpoczęciu procesu tzw. „przeglądu opcji strategicznych” w celu wsparcia swojego rozwoju, w oparciu o dotychczasową strategię działalności w branży druku 3D. Firma będzie brała pod uwagę różne opcje, a w szczególności pozyskania inwestora finansowego lub branżowego, który obejmie większościowy pakiet jej akcji. Zortrax zawarł umowę z firmą doradczą VCP Polska (Vienna Capital Partners), która wesprze firmę w procesie przeglądu opcji strategicznych. Zortrax zastrzega, że na na ten moment nie podjął żadnych decyzji związanych z wyborem konkretnej opcji, a ponadto nie ma pewności, czy i kiedy taka decyzja zostanie podjęta w przyszłości?

Źródło: www.bankier.pl

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like