Ostatnie trzy miesiące minęły pod znakiem wielkiego zamieszania związanego z próbami przejęcia Stratasys przez Nano Dimension i 3D Systems. Ta wielowątkowa i skomplikowana telenowela z samych szczytów światowej branży druku 3D rozpoczęła się od ogłoszenia przez Stratasys chęci przejęcia innej firmy – Desktop Metal, co sprawiło że dwie wyżej wymienione firmy postanowiły do tego nie dopuścić. Ostatecznie Nano Dimension wycofało się z tego pomysłu z końcem lipca br., a rozmowy z 3D Systems – które ogłosiło już, że do połączenia ze Stratasysem dojdzie w pierwszym tygodniu sierpnia, utknęły w martwym punkcie. Przez cały ten czas Stratasys niestrudzenie głosił, że tylko fuzja z Desktop Metal ma dla niego sens i teraz zamierza dołożyć do realizacji tego planu kolejną cegiełkę. W przyszłym miesiącu akcjonariusze firmy mają ostatecznie zagłosować w tej sprawie.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie” akcjonariuszy odbędzie się w czwartek, 28 września 2023 r. Podczas zgromadzenia będą głosować nad zatwierdzeniem wybranych kwestii związanych z umową o połączeniu Stratasys i Desktop Metal. W zgłoszeniu do SEC (Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych), dyrektor generalny Stratasys – Yoav Zeif i dyrektor generalny Desktop Metal – Ric Fulop napisali: „Nie możemy sfinalizować fuzji, dopóki akcjonariusze (…) nie zatwierdzą propozycji umowy o fuzji Desktop Metal (…) ze Stratasys. Twój głos we wszystkich sprawach, które będą rozpatrywane na specjalnym zgromadzeniu (…) jest bardzo ważny, niezależnie od liczby posiadanych akcji.”

Ten komunikat został ogłoszony po ostatniej turze rozmów z 3D Systems w celu ustalenia, czy propozycja firmy z 13 lipca 2023 r. stanowi „lepszą propozycję” w stosunku do umowy o fuzji Desktop Metal? Stratasys twierdzi, że przekazał 3D Systems obszary budzące wątpliwości dotyczące transakcji i połączenia się spółek w oparciu o wyniki przeprowadzonej analizy due diligence. Stratasys twierdzi również, że przekazał 3D Systems, że najnowsza propozycja sama w sobie nie jest transakcją, którą byłby gotowy zawrzeć. Nie stwierdził, żeby oferta 3D Systems była lepsza od fuzji z Desktop Metal, ale będzie kontynuować rozmowy.

Jednakże te wszystkie pomysły i plany i tak mogą spalić na panewce… 18 sierpnia 2023 r. Wydział Antymonopolowy Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych wystosował prośbę do Stratasys i Desktop Metal o dodatkowe informacje w związku z procedowaną umową o połączeniu się obu firm. Było to tzw. „drugie żądanie”, które oznacza że sfinalizowanie transakcji staje się zabronione do czasu, aż firmy nie udzielą wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie pytania i wątpliwości. W dokumencie stwierdzono, że wydanie drugiego wniosku przedłuża okres oczekiwania nałożony przez ustawę do 30 dni po zasadniczym spełnieniu wymagań przez Stratasys i Desktop Metal, chyba że Departament Sprawiedliwości zakończy wcześniej okres rozpatrzenia sprawy.

Tak jak opisywałem to we wcześniejszym artykule, gdyby okazało się że połączenie się Stratasys z Desktop Metal nie może zostać przeprowadzone z powodów antymonopolowych, jakiekolwiek dalsze rozmowy z 3D Systems staną się praktycznie bezzasadne…

Źródło: www.sec.gov

Paweł Ślusarczyk
Jeden z głównych animatorów polskiej branży druku 3D, związany z nią od stycznia 2013 roku. Twórca Centrum Druku 3D - trzeciego najdłużej działającego medium poświęconego technologiom przyrostowym w Europie. Od 2021 r. rozwija startup GREENFILL3D produkujący ekologiczny materiał do druku 3D oparty o otręby pszenne.

Comments are closed.

You may also like