3D Systems doszło do porozumienia z szeregiem instytucji rządowych USA i zgodziło się zapłacić łączną kwotę 27 mln dolarów za naruszenia eksportowe i podatkowe. Kwota 4,54 mln dolarów zostanie zapłacone w ramach zarzutów naruszenia Ustawy o Fałszywych Roszczeniach i niewłaściwe przesyłanie danych technicznych podlegających kontroli eksportu do Chin. Stanowi to naruszenie przepisów kontroli eksportu Stanów Zjednoczonych w związku z niektórymi działaniami NASA i kontraktów Departamentu Obrony. W ramach ugody administracyjnej z Departamentem Stanu USA, 3D Systems zapłaci również 20 mln dolarów z tytułu z domniemanych naruszeń eksportowych oraz kolejne 2,77 mln dolarów na rzecz Departamentu Handlu USA.

Zgodnie z ugodą z Departamentem Sprawiedliwości, 3D Systems za pośrednictwem Quickparts, która w momencie domniemanych naruszeń była nadal spółką zależną firmy, realizowała projekty na żądanie obejmujące dane techniczne lub inne potencjalnie objęte przepisami dotyczącymi kontroli eksportu. Przepisy te obejmują międzynarodową ustawę o nadzwyczajnych uprawnieniach, ustawę o kontroli eksportu broni, przepisy administracyjne dotyczące eksportu i/lub przepisy dotyczące międzynarodowego handlu bronią.

Według Biura Prokuratora Stanów Zjednoczonych przepisy dotyczące kontroli eksportu generalnie zabraniają eksportu niektórych kontrolowanych przedmiotów i/lub własności intelektualnej do niektórych innych krajów bez licencji lub zezwolenia odpowiednich agencji federalnych. Ta lista obejmuje Chińską Republikę Ludową.

W ugodzie Departamentu Sprawiedliwości Stany Zjednoczone zarzuciły, że w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2017 r. 3D Systems wyeksportowała pewne elementy i/lub własność intelektualną do Chin bez odpowiedniej licencji lub zezwolenia z naruszeniem przepisów dotyczących kontroli eksportu w związku z niektórymi umowami wydanymi przez DOD i NASA z naruszeniem ustawy o fałszywych roszczeniach. Domniemane naruszenia obejmowały również nieautoryzowany eksport danych technicznych do Niemiec, nieautoryzowany reeksport danych technicznych na Tajwan.

W komunikacie prasowym ogłaszającym ugodę biuro prokuratora Stanów Zjednoczonych powiedziało: „Roszczenia rozwiązane w wyniku ugody to wyłącznie zarzuty. Nie ustalono odpowiedzialności”.

Departament Stanu, któremu 3D Systems zapłaci ugodę w wysokości 20 mln dolarów, powiedziało, że zgodnie z warunkami 36-miesięcznej umowy Departament zgodził się zawiesić 10 mln dolarów z 20 mln dolarów kary cywilnej pod warunkiem, że fundusze zostaną wykorzystane na zatwierdzone przez Departament środki naprawcze zgodne z Umową Zgody w celu wzmocnienia programu zgodności 3D Systems. 3D Systems musi również zaangażować zewnętrznego Specjalnego Specjalistę ds. Zgodności na co najmniej pierwszy rok obowiązywania Umowy Zgody i przeprowadzi dwa zewnętrzne audyty swojego programu zgodności z ITAR oraz wdroży dodatkowe środki zgodności.

Departament Stanu stwierdził, że ze względu na podjęcie przez firmę działań naprawczych „niewłaściwe” jest administracyjne wykluczenie 3D Systems Corporation. W oświadczeniu przekazanym agencji Reuters, 3D Systems powiedział: „Firma jest zadowolona z osiągnięcia porozumienia z agencjami i pozostaje zaangażowana w dalsze ulepszanie swojego programu kontroli eksportu”.

W czasie ogłoszenia ugody, 3D Systems ogłosiło „wielostronną inicjatywę restrukturyzacyjną” mającą na celu „poprawę wydajności operacyjnej”. Restrukturyzacja obejmuje „optymalizację operacji europejskich fabryk drukarek 3D do metalu” oraz usprawnienie organizacji oprogramowania.

Według 3D Systems inicjatywa ma zmniejszyć koszty operacyjne w 2023 roku o około 2,5 do 3,5 miliona dolarów i zapewnić roczne oszczędności w wysokości około 5,5 do 7,0 milionów dolarów w 2024 roku i później. Kluczowym aspektem inicjatywy restrukturyzacyjnej jest konsolidacja inżynierii i produkcji drukarek 3D do metalu w celu skrócenia czasu cyklu wprowadzania nowych produktów i zwiększenia wydajności operacyjnej.

Kolejną częścią inicjatywy restrukturyzacyjnej jest usprawnienie struktury operacyjnej rozwoju oprogramowania w celu dalszego obniżenia bieżących kosztów operacyjnych. 3D Systems twierdzi, że oprogramowanie jest istotnym elementem przyszłej strategii rozwoju firmy.

Źródło: www.tctmagazine.com & www.3dsystems.com

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like