3D Systems opublikował wyniki finansowe za I kwartał2023 r. Przychody firmy wyniosły 121,2 miliona dolarów, co oznacza spadek o -8,8% w porównaniu do poprzedniego roku. Za ten stan w dużej mierze odpowiada załamanie w sprzedaży rozwiązań dla stomatologii, gdzie firma już wcześniej dostrzegała tendencję do osłabienia. W rezultacie akcje 3D Systems na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych spadły o -10%.

Oprócz spadku przychodów, 3D Systems zgłosiło netto stratę na poziomie -29,4 miliona dolarów. Można ją przypisać niższej sprzedaży oraz inflacji wpływającej na koszty własne. Ponadto, firma doświadczyła spadku o -12 milionów dolarów w skorygowanym EBITDA, osiągając -10 milionów dolarów w pierwszym kwartale 2023 roku.

Na dzień 31 marca 2023 roku spółka posiadała środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz inwestycje krótkoterminowe w wysokości 529.925 dolarów, co oznacza spadek o -38.812 dolarów od 31 grudnia 2022 roku. Całkowite zadłużenie firmy pomniejszone o odroczone koszty finansowania wyniosło 450.179 dolarów. Równocześnie 3D Systems potwierdziło prognozy dotyczące przychodów, które mają wynieść od 545 do 575 milionów dolarów.

Przychody z segmentu rozwiązań dla szeroko pojętego sektora ochrony zdrowia spadły o -24,3% do 48,7 miliona dolarów w porównaniu do tego samego okresu w 2022 roku. Równocześnie firmie udało się zrekompensować ten spadek o +22,4% wzrostem przychodów z innych źródeł niż rynek stomatologiczny. Podczas konferencji z akcjonariuszami, Jeffrey Graves – CEO i prezes 3D Systems, tłumaczył osiągnięty wynik do słabej kondycji rynku ortodoncji w ogóle, zwłaszcza w segmencie przezroczystych aparatów ortodontycznych. Ten segment został mocno dotknięty w ostatnich latach – pomimo silnej pozycji na rynku, zmniejszone wydatki konsumenckie znacząco wpłynęły na popyt. Rosnąca inflacja zmusiła wielu użytkowników końcowych do priorytetowego traktowania podstawowych potrzeb, takich jak jedzenie, paliwo i czynsz, co prowadzi do spadku popytu na aparaty ortodontyczne, jak wyjaśnił Graves inwestorom.

Według Gravesa, rynek „zdaje się stabilizować”, ale jeszcze nie powrócił do etapu wzrostu. W rezultacie, zarząd 3D Systems oczekuje, że presja na sektor stomatologiczny będzie trwać do połowy roku, a następnie stabilizować się, gdy podaż i popyt wrócą do równowagi w drugiej połowie 2023 roku.

Pomimo spadku dochodów w sektorze stomatologicznym, zauważalny wzrost sprzedaży na innych rynkach pomógł nieco zrównoważyć ogólne wyniki finansowe. Dla odmiany, firma rozwija swój biznes w segmencie ortopedycznym, gdzie integrowane są najnowsze osiągnięcia w zakresie druku 3D i nowych materiałów z integracją sztucznej inteligencji (AI) w celu optymalizacji całego procesu medycznego. Proces ten obejmuje otrzymanie danych cyfrowego obrazowania pacjenta, planowanie chirurgiczne z lekarzem, aż do druku 3D i post-processingu otrzymanych części, dostarczając pacjentom indywidualnie dopasowane implanty medyczne.

Możliwość wyprodukowania tych implantów w ciągu kilku dni od początkowego zapytania, a także produkcja spersonalizowanych instrumentów chirurgicznych i prowadnic do cięcia, które wspomagają chirurgów w sali operacyjnej, były wykorzystane już w przypadku ponad 150.000 pacjentów.

Redukcja zatrudnienia

3D Systems ogłosiło restrukturyzację mającą na celu poprawę rentowności w 2023 roku, ogłaszając konieczność zwolnienia 6% swojego personelu. Podczas telekonferencji główny dyrektor finansowy firmy – Michael Turner, zasugerował, że planowane zmniejszenie liczby pracowników jest częścią następnej fazy inicjatywy restrukturyzacyjnej, której celem jest poprawa efektywności operacyjnej na całym obszarze działalności firmy.

W ramach trwających działań reorganizacyjnych, 3D Systems przewiduje redukcję kosztów operacyjnych o 4 – 6 milionów dolarów w 2023 roku, co skutkuje roczną oszczędnością 9-11 milionów dolarów począwszy od 2024 roku. Dodatkowo, firma ogłosiła inicjatywy restrukturyzacyjne, które mają przynieść oszczędności w wysokości 2,5-3,5 miliona dolarów w 2023 roku i 5,5-7 milionów dolarów w 2024 roku i latach następnych. Łącznie te inicjatywy mogą przynieść firmie oszczędności do 9,5 miliona dolarów w 2023 roku i 18 milionów dolarów w 2024 roku.

Źródło: www.3dsystems.com

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like