Sygnis S.A., jedna z dwóch polskich firm z branży druku 3D notowanych na giełdzie papierów wartościowych NewConnect, opublikował wyniki finansowe za I kwartał 2023 r. Firma jako Grupa (w skład której wchodzi m.in. wrocławski Zmorph SA) osiągnęła przychód na poziomie 4,4 mln PLN (0,93 mln EUR), tj. o -8,3 mln PLN mniej niż w analogicznym okresie w 2022 r., gdy wygenerowała blisko 13 mln PLN. Zarząd spółki tłumaczy tak dramatyczne załamanie przychodów faktem, że rok temu zaksięgowane zostały dostawy drukarek 3D dla szkół związane z programem Laboratoria Przyszłości, które wywindowały wynik całkowity w ujęciu rocznym. Liczy też na kolejną edycję programu w tym roku, równocześnie deklarując, że „pracuje nad podniesieniem tego wyniku w kolejnych miesiącach”.

Jako Sygnis SA, firma wygenerowała 3,8 mln PLN przychodu, z czego 0,5 mln PLN pochodziło ze sprzedaży produktów, a 2,45 mln PLN ze sprzedaży towarów i materiałów. Strata ze sprzedaży wyniosła -1,39 mln PLN, a całkowita strata netto -1,37 mln PLN, wobec +3,43 mln PLN zysku w pierwszym kwartale 2022 r. Na koniec okresu rozliczeniowego firma posiadała 355 tysięcy PLN środków pieniężnych.

Sygnis SA jako Grupa (w skład której wchodzi m.in. Zmorph), wygenerowała 4,4 mln PLN przychodu, z czego 0,85 mln PLN pochodziło ze sprzedaży produktów, natomiast sprzedaż towarów i materiałów była na tym samym poziomie (2,45 mln PLN). Całkowita strata netto Grupy za I kwartał 2023 r. wyniosła -2,798 mln PLN. Środki pieniężne na koniec okresu wynosiły 437 tysięcy PLN.

W komunikacie prasowym dla akcjonariuszy, Zarząd Sygnis zapowiedział, że strata ta zostanie odrobiona w kolejnych kwartałach, a zmniejszenie kosztów osobowych i stałych będzie widoczne w danych finansowych od końca kwietnia 2023. Planuje także opublikować zaktualizowaną strategię rozwoju oraz realizowany przez Grupę model biznesowy. W pierwszym kwartale 2023 r. Grupa Sygnis nawiązała kilka strategicznych współprac m.in. z Markforged, z którym podpisała umowę dystrybucyjną oraz Klastrem Technologii Kosmicznych, Klastrem Mikroelektroniki, Elektroniki i Fotoniki i Klastrem Spożywczym Unimos.

Na początku 2023 r. spółkę opuścił Grzegorz Kaszyński – jej ówczesny wiceprezes, prezes Zmorph oraz aktualny właściciel 12,3% akcji Grupy Sygnis SA. Kaszyński przeszedł do AMAZEMET, gdzie pełni obecnie obowiązki Business Development Managera. Na koniec kwietnia 2023 r. Jan Goliński – członek Rady Nadzorczej Sygnis, złożył rezygnację z przyczyn osobistych. Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej odbędzie się w najbliższym możliwym terminie.

Aktualny kurs akcji Sygnis SA na NewConnect wynosi 1,66 PLN za akcję (stan z dn. 14.05.2023 r.). Raport kwartalny został opublikowany w piątek 12.05.2023 r. już po zamknięciu giełdy, więc nie wiadomo jaki będzie jego wpływ na notowania?

Źródło: www.newconnect.pl (14.05.2023)

Źródło: www.newconnect.pl

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like