Stratasys ogłosił, że na podstawie wstępnego liczenia głosów oddanych na dorocznym, walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, wszyscy dotychczasowi dyrektorzy – Scott Crump; John J. McEleney; Dov Ofer; Ziva Patir; David Reis; Michael Schoellhorn; Yair Seroussi i Adin Shorr zostali wybrani na kolejną kadencję. Spółka ogłosiła również, że akcjonariusze głosowali za ratyfikacją ponownego powołania firmy Kesselman & Kesselman, członka PricewaterhouseCoopers International Limited, na niezależnych biegłych rewidentów na rok kończący się 31 grudnia 2023 r.

Jak wielokrotnie było to przez nas opisywane, Nano Dimension – izraelska spółka posiadająca 14,1% akcji Stratasys, próbowała w ramach kampanii przejęcia firmy, zastąpić radę składającą się z w/w dyrektorów własnymi nominatami. 28 lipca 2023 r., po ogłoszeniu przez 3D Systems docelowej daty zakończenia rozmów w sprawie fuzji ze Stratasys, Nano Dimension ogłosiło, że wycofuje się z dalszych prób przejęcia władzy w spółce, jak również wycofa swoich kandydatów do zarządu.

Źródło: www.stratasys.com

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like