Kolejny kwartał, kolejny raport finansowy 3D Systems, kolejny raz na minusie… Sytuacja stała się już na tyle powtarzalna, że postanowiłem nie zmieniać grafiki przewodniej – od razu wiadomo że było słabo i jedyne co można ewentualnie sprawdzić to jak bardzo tym razem spadło…?

1 marca 2020 informowaliśmy o rezultatach 3D Systems za cały ubiegły rok. Dla przypomnienia: firma osiągnęło przychody na poziomie 629,1 mln $, tj. o -58,6 mln $ niż w 2018 r. Spadły wszystkie przychody ze sprzedaży w ujęciu rocznym: -24,3% drukarki 3D, -0,6% materiały do druku 3D, -3,5% produkty i usługi dla medycyny, -13,5% usługi druku 3D -2,7% oprogramowanie. Strata za cały rok wyniosła -69,88 mln $ i była większa o 24,38 mln $ od straty za 2018 (-45,50 mln $).

Chociaż pandemia COVID-19 rozwinęła się w krajach Europy Zachodniej dopiero w marcu, a do USA dotarła pod jego sam koniec, 3D Systems przywołało to wydarzenie jako główne źródło spadków. Nie zamierzam z tym polemizować – ograniczę się do suchych danych:

  • przychody za Q1 2020 wyniosły 134,7 miliona dolarów, co stanowiło 11,4% spadku w stosunku do analogicznego okresu w zeszłym roku (152 mln $)
  • przychody ze sprzedaży spadły o 14,66% (78,8 mln $ względem 92,3 mln $); największe straty poniesiono tu tytułem sprzedaży drukarek 3D, gdzie osiągnięto wynik gorszy aż o 35%; przychody ze sprzedaży materiałów spadły o symboliczne 0,1%, natomiast ze sprzedaży oprogramowania o 7,7%
  • przychody z tytułu świadczony usług spadły o 6,27% (55,9 mln $ względem 59,6 mln $).

Firma cały czas tnie koszty i ogranicza wydawanie gotówki (której zasoby i tak topnieją kwartał za kwartałem – rok za rokiem). Warto również przypomnieć, że aktualny CEO firmy – Vyomesh Joshi, na początku lutego br. zapowiedział odejście ze stanowiska i przejście na emeryturę. Póki co wciąż nie podano nazwiska jego następcy…

Źródło: www.3dsystems.com

Paweł Ślusarczyk
Jeden z głównych animatorów polskiej branży druku 3D, związany z nią od stycznia 2013 roku. Twórca Centrum Druku 3D - trzeciego najdłużej działającego medium poświęconego technologiom przyrostowym w Europie. Od 2021 r. rozwija startup GREENFILL3D produkujący ekologiczny materiał do druku 3D oparty o otręby pszenne.

Comments are closed.

You may also like

More in News