3dpbm - firma zajmująca się wywiadem rynkowym w obszarze technologii addytywnych oraz wydawca portalu 3D Printing Media Network, opublikowała kompleksowy raport dotyczącego segmentu produkcji materiałów do druku 3D. W badaniu "Polymer AM Market Opportunities and Trends 2020-2030" przeprowadzonym w okresie od IV kwartału 2021 do III kwartału 2022 zebrano informacje o sprzedaży i aktywności biznesowej wszystkich największych firm działających w tym segmencie. 3dpbm ustaliło, że główny rynek polimerów (materiały, sprzęt, usługi) wygenerował w 2020 r. 3,7 miliarda dolarów przychodu i ma wzrosnąć do 11 miliardów dolarów przychodu do 2025 roku oraz do 34 miliardów dolarów do końca okresu prognozy, czyli w 2030 roku.

Niniejszy raport jest czwartym opracowaniem poświęconym materiałom do druku 3D, stworzonym przez 3dpbm, a zarazem największym i jednym z najbardziej dogłębnych badań rynkowych, jakie kiedykolwiek przeprowadzono w tym segmencie. Między IV kw. 2021 a III kw. 2022 zespół analityków 3dpbm Research (składający się z kilku redaktorów, specjalistów ds. analizy rynku i kierownika projektu) przeprowadził ankietę wśród 741 firm, z czego 24% było producentami sprzętu, 25% producentami materiałów i 51% dostawcami usług.

Firmy te, wybrane spośród ponad 1500 potencjalnych kandydatów wymienionych w Katalogu Firm Druku 3D firmy 3dpbm, zostały indywidualnie poddane audytowi dla każdego produktu (maszyn, materiałów, części) obecnie dostępnych na rynku, co łącznie daje ponad 50.000 punktów danych i zapewnia dokładny obraz światowego rynku materiałów do wytwarzania przyrostowego.

Dane z pierwszej ręki zostały porównane i połączone z dodatkowymi danymi i informacjami zebranymi przez zespół badawczy 3dpbm ze wszystkich publicznie dostępnych źródeł, w tym z bieżących informacji branżowych za pośrednictwem portalu 3D Printing Media Network. Na koniec przeprowadzono wywiady z wiodącymi przedstawicielami branży i niezależnymi konsultantami w celu dalszej walidacji i weryfikacji danych, szacunków i analiz.

3dpbm Research zastosowała własny model prognozowania, który integruje wiele współczynników reprezentujących szeroki zakres czynników wpływających — aby przewidzieć, że rynek materiałów do druku 3D wzrośnie z 3,7 miliarda dolarów w 2020 roku do ponad 11 miliardów dolarów do 2025 r. i 34 mld dolarów do 2030 r.

Jeśli chodzi o rynek polimerów, znaczny wzrost ma miejsce przede wszystkim w obszarach rozwoju ukierunkowanych na seryjną i masową personalizację/produkcję, zwłaszcza w dziedzinie fotopolimeryzacji i stapiania złoża proszkowego. Inne zidentyfikowane i określone ilościowo kluczowe obszary wzrostu obejmują bardzo małe i bardzo duże części.

Szczegóły dotyczące raportu wraz z pełnym spisem treści dostępne są na stronie internetowej firmy pod poniższym linkiem. Podsumowanie raportu jest dostępne na życzenie.

Źródło: materiały prasowe 3dpbm

Ekologiczne rozwiązania dla luksusowych wnętrz

COLORISED to dostawca ekskluzywnych produktów i rozwiązań dla wykończenia wnętrz. W ofercie znajdują się ekologiczne, naturalne oraz ręcznie wytwarzane produkty, które łączą zrównoważony rozwój z wysoką jakością. Wszystkie oferowane produkty są oparte o drewno, tkaniny oraz biotworzywa – biodegradowalne lub kompostowalne.

Poznaj nasze produkty: ECO Lampy, tkaniny napinane, luksusowe meble, ekskluzywne lustra oraz ręcznie produkowane drzwi i schody.

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like