6K Additive – oddział firmy 6K, producenta materiałów inżynieryjnych do wytwarzania przyrostowego i akumulatorów litowo-jonowych wytwarzanych z wykorzystaniem technologii plazmowej UniMelt, ogłosił zawarcie strategicznej umowy na dostawę proszków metali i partnerstwo w zakresie recyklingu z firmą Incodema3D. Umowa jest rezultatem zwiększonej liczby zamówień na wydruki 3D z metali pochodzących głównie od klientów z branży lotniczej i obronnej jakie realizuje Incodema3D. 6K Additive – dzięki swojemu systemowi produkcji plazmowego proszku mikrofalowego UniMelt, jest w stanie dostarczać duże ilości materiału oraz prowadzić zrównoważony recykling zużytych metali Incodema3D w ramach programu Powder Buy Back.

Dyrektor Incodema3D ds. produkcji przyrostowej i operacji metrologicznych, Kevin Engel, wyjaśnia: „Rozmawiamy teraz z klientami o projektach na rok 2023, które będą wymagały dziesięciu ton proszku metali miesięcznie. Kiedy masz do czynienia z taką ilością materiału, recykling staje się koniecznością, a zrównoważony rozwój jest kluczem do naszej działalności. Dzięki recyklingowi naszego zużytego proszku za pomocą dodatku 6K, byliśmy w stanie obniżyć nasze koszty udziału w materiale już o 15%.

Misją 6K Additive jest zapewnienie rozwiązania dla globalnej dekarbonizacji w produkcji wydajnych materiałów do wytwarzania przyrostowego, które mają kluczowe znaczenie dla produkcji na rynkach takich jak lotnictwo, medycyna i przemysł. Firma niedawno opublikowała wyniki badania LCA przeprowadzonego przez Foresight Management, porównującego wpływ na środowisko technologii plazmy mikrofalowej UniMelt firmy 6K z obecnymi technologiami atomizacji w celu produkcji proszków metali. Wyniki wykazały 91% redukcję zużycia energii i 91,5% redukcję emisji dwutlenku węgla przy zastosowaniu procesu 6K UniMelt.

Incodema3D podjęło się własnej wstępnej kwalifikacji stopu niklu 6K Additive 625 (Ni625), wysokowytrzymałego i odpornego na korozję stopu, popularnego w wielu zastosowaniach swoich klientów. Wewnętrzne próbki kwalifikacyjne mierzyły wytrzymałość na rozciąganie, mikrostrukturę, gęstość i skład chemiczny oraz porównywały wyniki z istniejącymi dostawcami i wymaganiami ich strategicznych klientów. Dodatek 6K Ni625 przewyższał wszystkie środki zastosowane w ocenie, w tym wytrzymałość na rozciąganie (ponad 125 ksi), granicę plastyczności (powyżej 85 ksi) i wydłużenie przy zerwaniu (powyżej 30%).

Dla Incodema3D ważne było również zapewnienie skalowalnego krajowego dostawcy materiałów. Ponieważ dodatek 6K jest wykorzystywany do upcyklingu i odpadu ze źródeł domowych, nie są narażone na zakłócenia łańcucha dostaw. Dla klientów z sektora obronności krótszy krajowy łańcuch dostaw jest również preferowany z punktu widzenia bezpieczeństwa i identyfikowalności.

Oprócz Ni625 dodatek 6K umożliwia produkcję pełnego zestawu proszków do druku 3D z metali, w tym Ni718, Ti64 o niskiej zawartości tlenu (500-700 ppm), stali nierdzewnej 316/17-4, miedzi 18150 i GRCOP, proszków ogniotrwałych, w tym wolframu, tantalu i renu.

Źródło: materiały prasowe 6K

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like