Ciemne chmury wiszą nad branżą druku 3D… Benny Buller ustąpił ze stanowiska dyrektora generalnego Velo3D na wniosek zarządu firmy. Velo3D będzie teraz badać strategiczne transakcje, potencjalną fuzję, połączenie przedsiębiorstw lub sprzedaż. Buller był założycielem firmy, która w ciągu ostatnich kilku lat wyrosła na czołowy, amerykański startup specjalizujący się w produkcji wysokowydajnych drukarek 3D do metalu. Brad Kreger, wiceprezes ds. operacyjnych Velo3D, został mianowany tymczasowym dyrektorem generalnym, a firma rozpoczyna poszukiwania stałego dyrektora generalnego.

Odejście Bullera następuje po tym, jak w grudnia cena akcji Velo3D niespodziewanie runęła w dół i aktualnie kształtuje się poniżej 1 dolara. Wraz z odejściem Bullera Velo3D rozpoczęła proces strategicznego przeglądu działalności w celu zbadania strategicznych alternatyw, które mogą obejmować między innymi strategiczną transakcję, potencjalną fuzję, połączenie jednostek gospodarczych lub sprzedaż. Velo3D twierdzi, że w trakcie procesu przeglądu nie spodziewa się żadnego wpływu na swoją działalność ani zdolność do obsługi klientów i podkreśliło, że „nadal angażuje się w tworzenie strategicznej wartości dla swoich klientów, pracowników, partnerów i akcjonariuszy”. Dalsze postępy w procesie przeglądu strategicznego nie zostaną ujawnione, „chyba że i do czasu ustalenia, że takie ujawnienie jest właściwe lub konieczne”.

„Chcę podziękować Benny’emu za jego niestrudzone wysiłki w ciągu ostatnich dziewięciu lat, od założenia firmy do uczynienia Velo3D liderem technologii w szybko rozwijającej się branży wytwarzania przyrostowego” – skomentował Carl Bass, Prezes Zarządu Velo3D. „Jesteśmy niesamowicie wdzięczni Benny’emu za cały jego wkład. Jednakże, biorąc pod uwagę obecne otoczenie, Zarząd uważał, że zmiana zapewni firmie najlepszą pozycję na drodze do przyszłego sukcesu. Nie możemy się doczekać, aby w dalszym ciągu korzystać z doświadczenia Benny’ego na poziomie zarządu, realizując nasze strategiczne inicjatywy w zakresie technologii i rentowności”.

Rada Dyrektorów mianowała Brada Kregera na tymczasowego dyrektora generalnego ze skutkiem od 18 grudnia 2023 r. i rozpoczęła poszukiwania stałego dyrektora generalnego. Kreger jest wiceprezesem wykonawczym ds. operacyjnych firmy od grudnia 2022 r. Przed dołączeniem do Velo3D zajmował różne stanowiska kierownicze „nadzorując i szybko skalując operacje produkcyjne” w wielu firmach na wczesnym i średnim etapie rozwoju, w tym na stanowiskach stałych w Affymetrix, Thermo Fisher Scientific i Fluidigm Corporation. Na początku tego roku William McCombe zrezygnował ze stanowiska dyrektora finansowego w Velo3D.

Źródło: www.velo3d.com

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like