Technologie druku 3D, opierające się na spajaniu materiałów proszkowych od lat wykorzystywane są do szybkiego prototypowania oraz produkcji niskoseryjnej w różnorodnych branżach, gdzie priorytetem jest wysoka jakość detali. Technologie takie jak SLS (Selective Laser Sintering) są ciągle optymalizowane i ulepszane, a baza dostępnych materiałów systematycznie się rozszerza.

Materialise, jedna z najpopularniejszych firm świadcząca usługi druku 3D w technologii SLS zapowiedziała nowy materiał, Bluesint PA12, kompatybilny z ulepszoną metodą wytwarzania. Czym różni się od standardowych, dotąd stosowanych materiałów poliamidowych?

Warto wiedzieć, że w przypadku technologii SLS nie jest konieczne projektowanie struktur podporowych – podporę stanowi niespieczony proszek. Z uwagi na ten fakt, modele 3D mogą być układane w komorze roboczej piętowo. Z technicznego punktu widzenia bardzo ważne jest, aby układać je w taki sposób aby ograniczyć ilość niespieczonego proszku do minimum. W przypadku standardowych materiałów właściwości fizykochemiczne niespieczonego materiału nie są tak dobre jak w przypadku świeżego proszku. Jak dotąd, był to najlepszy sposób na oszczędność materiału, a co za tym idzie, minimalizację kosztów .

Już wcześniej, firmy starały się wdrożyć innowacje w tym obszarze. Polski producent drukarek 3D, Sinterit, zoptymalizował metodę mieszania świeżego proszku z niespieczonym, wprowadzając dotychczas najniższy współczynnik odświeżania proszku PA 12 – 26%. 

Materialise udało się podnieść poprzeczkę w tej kwestii poprzez zapowiedź nowego materiału, które może w całości zostać wykorzystany ponownie. Metoda Bluesint PA12 stanowi innowacje w sposobie produkcji w technologii SLS – możliwość ponownego wykorzystania 100% wcześniej użytego materiału to ogromny krok w stronę redukcji marnotrawstwa materiałów i zrównoważonego rozwoju, jak również kosztów.

Działania podjęte przez Materialise to również wyraz troski o stan środowiska naturalnego. Zgodnie z informacjami podawanymi przez producenta, elementy z Bluesint PA12 cechują podobne właściwości mechaniczne do standardowego PA12. Jak dodaje, pozwala to użytkownikom na dokonanie wyboru, bazując nie tylko na specyfikacji technicznych, ale także wpływu metody na środowisko.

Innowacja jest efektem intensywnych badań, prowadzony przez producenta od ponad siedmiu lat. Od 2021 roku Materialise będzie udostępniało swoje rozwiązanie wybranym klientom, którzy skoncentrują się na testowaniu jego możliwości. Fried Vancraen, dyrektor generalny Materialise, podkreśla, że obowiązkiem firmy, działającej od czterech dekad w branży druku 3D jest szukanie nowych rozwiązań z zakresu zrównoważonym rozwoju.

Źródło: tctmagazine.com

Magdalena Przychodniak
Inżynier biomedyczny śledzący najnowsze doniesienia dotyczące biodruku oraz zastosowań druku przestrzennego w nowoczesnej medycynie.

    Comments are closed.

    You may also like

    More in Druk 3D