3MF (3D Manufacturing Format) to format plików dla modeli 3D, kompatybilny z drukarkami 3D i oprogramowaniem do druku 3D, którego koncept i podwaliny zostały opracowane przez Microsoft. 3MF jest oparte na kanwie formatu .stl, lecz oprócz samej geometrii modelu przestrzennego zawiera dodatkowe informacje w rodzaju jego koloru, tekstury, jak również informacje typowe dla popularnego rozszerzenia PDF, o autorze pliku i kolejnych zmianach jakie były w nim nanoszone.

W maju 2015 r. Microsoft zawiązał 3MF Consortium – konsorcjum firm, które wspólnie prowadziły prace nad rozwojem nowego formatu w różnych obszarach projektowania i drukowania przestrzennego. W pierwotnym, oryginalnym gronie firm znalazły się HP, Dassault Systèmes, Autodesk, netfabb (obecnie część Autodesku), Shapeways i SLM Solutions. Na przestrzeni kolejnych miesięcy do konsorcjum dołączyły Siemens, GE Global Research, Materialise, 3D Systems, Stratasys, FIT AG i Ultimaker. Teraz dołącza do nich kolejny czołowy producent drukarek 3D – niemiecki EOS, specjalizujący się w technologiach spieku sproszkowanych tworzyw sztucznych (SLS) i metali (DMLS).

EOS dołączy do 3MF Consortium na prawach tzw. „członka założyciela” (inny model współpracy to „członek wspierający„). Do jego obowiązków będzie należało prowadzenie prac rozwojowych nad środowiskiem 3MF oraz dzielenie się efektami prac z pozostałymi firmami w ramach funkcjonującego od 2015 r.  Joint Development Foundation. Firma od ponad dwóch dekad należy do grona absolutnych liderów branży addytywnej, rozwijając technologie druku 3D z poliamidów i metali.

Więcej na temat formatu 3MF, jego specyfiki i funkcjonalnościach przeczytacie tutaj.

Źródło: www.tctmagazine.com

Paweł Ślusarczyk
Jeden z głównych animatorów polskiej branży druku 3D, związany z nią od stycznia 2013 roku. Twórca Centrum Druku 3D - trzeciego najdłużej działającego medium poświęconego technologiom przyrostowym w Europie. Od 2021 r. rozwija startup GREENFILL3D produkujący ekologiczny materiał do druku 3D oparty o otręby pszenne.

Comments are closed.

You may also like

More in News