Kilka dni temu informowaliśmy, że Materialise – jedna z największych i najdłużej działających firm w światowej branży druku 3D, ogłosiła zmianę na stanowisku CEO. W miejsce piastującego to stanowisko od 33 lat Frieda Vancraena, weszła Brigitte de Vet-Veithen, pełniąca do tej pory funkcję wiceprezesa wykonawczego Materialise Medical – firmy opracowującej oprogramowanie i rozwiązania w zakresie druku 3D, które są dedykowane dla służby zdrowia. Nowa dyrektor zarządzająca rozpoczyna swoje rządy od całkiem dobrego wyniku finansowego. W ogłoszonym raporcie finansowym za trzeci kwartał br. stwierdzono, że całkowite przychody firmy wzrosły o 3,2% rok-do-roku, a zysk netto wzrósł aż o 184%!

Całkowite przychody za trzeci kwartał 2023 r. wzrosły o +3,2% i wyniosły 60 mln EUR. Skorygowana EBITDA za trzeci kwartał 2023 r. wyniosła 7,8 mln EUR, co oznacza wzrost o +55% w porównaniu do 5 mln EUR za analogiczny okres w 2022 r. Skorygowana marża EBITDA wyniosła 13,1% w porównaniu do 8,7% za trzeci kwartał 2022 r.

Przychody z segmentu Materialise Software za trzeci kwartał 2023 roku wyniosły 10,8 mln EUR i były niemalże identyczne jak w analogicznym kwartale ubiegłego roku. Przychody z segmentu Materialise Medical wzrosły o +13,4% i wyniosły 24,3 mln. EUR. Przychody z segmentu Materialise Manufacturing spadły o -3,8%, spadła tu też marża EBITDA, która wyniosła 4,3% wobec 9,7% w trzecim kwartale 2022 roku.

Zysk brutto wyniósł 33,69 mln EUR w porównaniu do 32 mln EUR w analogicznym okresie ubiegłego roku. Pozostałe przychody operacyjne netto spadły do 710 tys. EUR z 1,16 mln EUR w trzecim kwartale 2022 roku. Wynik finansowy netto wyniósł 1 319 tys. EUR wobec 2 173 tys. EUR za trzeci kwartał 2022 roku. Zysk netto wyniósł 4 mln EUR w porównaniu do 1,4 mln EUR w zeszłym roku.

Na dzień 30 września 2023 roku stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wyniósł 133,9 mln EUR w porównaniu do 140,9 mln EUR na dzień 31 grudnia 2022 roku. Spadło za to zadłużenie brutto wyniosło 66,2 mln EUR w porównaniu do 80,98 mln EUR.

Materialise podtrzymuje swoje prognozy finansowe na cały bieżący rok, przewidując że firma wygeneruje przychód na poziomie 255 – 260 mln EUR.

Źródło: www.materialise.com

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like