Rada Dyrektorów BICO Group – czołowego producenta biodrukarek 3D na świecie, skorzystała z upoważnienia udzielonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki do wyemitowania 6.408.626 akcji serii B („Nowych Akcji”), co odpowiada dziesięciu procentom akcji pozostających w obrocie przed transakcją, poprzez skierowanie ich do Sartorius AG. Grupa Sartorius, z siedzibą główną w Getyndze, w Niemczech, jest międzynarodową firmą działającą w sektorze badań nauk przyrodniczych i przemysłu biofarmaceutycznego. Firma jest notowana na giełdzie papierów wartościowych we Frankfurcie, a jej kapitalizacja rynkowa wynosi około 23 miliardów euro.

Dysponując innowacyjnymi przyrządami laboratoryjnymi i materiałami eksploatacyjnymi, dział produktów i usług laboratoryjnych Grupy Sartorius koncentruje się na zaspokajaniu potrzeb laboratoriów prowadzących badania i kontrolę jakości w firmach farmaceutycznych i biofarmaceutycznych oraz akademickich instytutach badawczych. Dział Bioprocess Solutions ze swoim szerokim portfolio produktów skupiającym się na rozwiązaniach jednorazowego użytku pomaga klientom bezpiecznie i wydajnie wytwarzać leki biotechnologiczne i szczepionki.

Grupa corocznie rośnie średnio dwucyfrowo i regularnie poszerza swoje portfolio o akwizycje komplementarnych technologii. W roku podatkowym 2021 Sartorius osiągnął przychody ze sprzedaży w wysokości około 3,45 miliarda euro. Na koniec 2021 roku zatrudniała blisko 14.000 osób w 60 zakładach produkcyjnych i handlowych, obsługujących klientów na całym świecie.

„Strategiczna współpraca BICO i Sartorius znacznie rozszerzy naszą obecność i przyspieszy wzrost w regionie Azji i Pacyfiku, gdzie BICO ma dziś znaczny potencjał ekspansji. BICO uzyska dostęp do uzupełniających się technologii i produktów, które wzbogacą ofertę dla klientów w zakresie biodruku i automatyzacji laboratoriów” – powiedział Erik Gatenholm, CEO i współzałożyciel BICO.

Cena subskrypcyjna Emisji Akcji wyniosła 76,00 SEK, co odpowiada premii w wysokości 2,7% w porównaniu ze średnią ceną ważoną wolumenem z ostatnich trzech dni sesyjnych dla akcji klasy B BICO na giełdzie Nasdaq w Sztokholmie. Poprzez emisję akcji BICO otrzyma wpływy brutto w wysokości około 487 mln SEK przed kosztami transakcji, a po jej rozliczeniu Sartorius przejmie na własność około 9,1% akcji i 7,6% praw głosu w BICO. Dodany do już istniejącego udziału Sartorius w BICO, całkowita własność wyniesie około 10,1% udziałów i 8,5% praw głosu.

W związku z Emisją Akcji BICO i Sartorius uzgodniły kompleksową współpracę technologiczną oraz sprzedażowo-marketingową. W ramach partnerstwa obie firmy nawiążą współpracę badawczo-rozwojową związaną z biodrukiem komórek i powiązanymi technologiami, a także rozwiązaniami cyfrowymi do procesów opracowywania linii komórkowych. Dodatkowo uzgodniono, że Sartorius zostanie dystrybutorem produktów BICO w regionie Azji i Pacyfiku (APAC).

Źródło: www.bico.com

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like