Stratasys – jeden z liderów światowej branży druku 3D, opublikował wyniki finansowe za II kwartał bieżącego roku. W porównaniu z tym samym okresem w 2018 r. firma odnotowała niewielki, 4,1-procentowy spadek przychodów z poziomu 170,2 mln $ do 163,2 mln $ w II kwartale 2019 r. Marża brutto wyniosła 52,5% – bez zmian w porównaniu z II kwartałem 2018 r. Przychody operacyjne wyniosły 9,1 mln $, w porównaniu do 10,6 mln $ w II kwartale 2018 r. Kondycja spółki jest stabilna, posiadając na chwilę obecną 366,3 mln $ w gotówce i ekwiwalentach środków pieniężnych.

Stratasys dzieli źródła przychodów na dwie grupy: ze sprzedaży drukarek 3D oraz szeroko pojętych usług (m.in. Stratasys Direct Manufacturing). Przychody ze sprzedaży maszyn były niższe o -6,8% (8 mln $), jednakże przychody z usług minimalnie wzrosły, o 1,9% (0,98 mln $) w ujęciu rok do roku. Mamy zatem do czynienia ze stagnacją, co jak zawsze w przypadku spółek giełdowych wiąże się z rozczarowaniem akcjonariuszy… CEO firmy – Elan Jaglom, tłumaczy to spadkiem zamówień w Europie, co ma mieć związek ze „słabą sytuacją ekonomiczną kontynentu„. Równocześnie sprzedaż na terenie Stanów Zjednoczonych wzrosła i jest w tej chwili najpewniejszym źródłem przychodów dla spółki.

Na poprawę nastroju akcjonariuszy, Jaglom oficjalnie ogłosił, że na jesieni Stratasys przedstawi „kilka dodatkowych ogłoszeń„, a częścią z nich będą premiery nowych urządzeń. Wiceprezes spółki – David Reis, który kierował Stratasysem w latach 2009 – 2016, a więc w czasach jego wielkiego rozkwitu, zapewnia, że będą one miały bardzo pozytywny wpływ na wyniki finansowe w IV kwartale br. Możliwe, że w końcu potwierdzą się plotki mówiące od pewnego czasu, że Stratasys zaprezentuje kolejną po FDM i PolyJet technologię druku 3D, co miałoby poszerzyć jego udział w rynku…?

Źródło: www.3dprintingindustry.com

Paweł Ślusarczyk
Jeden z głównych animatorów polskiej branży druku 3D, związany z nią od stycznia 2013 roku. Twórca Centrum Druku 3D - trzeciego najdłużej działającego medium poświęconego technologiom przyrostowym w Europie. Od 2021 r. rozwija startup GREENFILL3D produkujący ekologiczny materiał do druku 3D oparty o otręby pszenne.

Comments are closed.

You may also like

More in News