Stratasys ogłosił dzisiaj wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2023 roku. Przychody firmy wyniosły 149,4 mln dolarów, co oznacza spadek o -8,6% w porównaniu do pierwszego kwartału 2022 roku. Marża brutto wg GAAP nieznacznie wzrosła wynosząc 43,8% w porównaniu do 42,6% w roku ubiegłym, z kolei marża brutto wg non-GAAP wyniosła 47,3%, podobnie jak w roku poprzednim. Stratasys wygenerował stratę operacyjną na poziomie -16,8 mln dolarów, z kolei strata netto wyniosła -22,2 mln dolarów. Dochód netto firmy wyniósł 1,1 mln dolarów. Na koniec I kwartału 2023 r., firma posiadała ponad 209 mln dolarów w gotówce i jej ekwiwalentach.

Firma podkreśla, że osiągnęła najlepszy kwartalny wynik w historii w zakresie sprzedaży materiałów eksploatacyjnych, który wzrósł o +7,8% w porównaniu do analogicznego kwartału roku poprzedniego. Był to zarazem siódmy z rzędu kwartał skorygowanej rentowności firmy.

W oparciu o bieżące warunki rynkowe i zakładając, że wpływy globalnych napięć inflacyjnych, podwyżek stóp procentowych i kosztów łańcucha dostaw nie spowolnią dalszej aktywności gospodarczej, firma podniosła prognozę przychodów na 2023 rok, spodziewając się od 630 milionów do 670 milionów dolarów wpływów. W drugiej połowie roku ma nastąpić istotny wzrost przychodów. Z kolei całoroczne marże brutto wyniosą od 48,0% do 49,0%.

Firma podała również prognozę kluczowych rocznych wskaźników finansowych. W 2024 r. marża brutto na produktach ma wynieść powyżej 50% i ma być odnotowany dodatni przepływ wolnych środków pieniężnych. Równocześnie w w 2026 r. wzrost przychodów ma osiągnąć poziom ponad 1 miliarda dolarów, z marżą EBITDA powyżej 15%.

Źródło: www.stratasys.com

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like