SmileDirectClub – amerykańska firma zajmująca się produkcją na drukarkach 3D typu MultiJet Fusion aplikacji do prostowania zębów, złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości w związku z trudną sytuacją finansową. Decyzja zapadła w obliczu niepowodzenia zewnętrznego dokapitalizowania. Założyciele firmy przekazali 80 milionów dolarów na jej ratunek, gdzie pierwsza transza wyniesie 20 milionów dolarów. Równocześnie, jeśli do 23 listopada 2023 roku nie znajdą kupca lub inwestora, sprzedają aktywa spółki.

SmileDirect jest pionierem w obszarze wykorzystania technologii MJF w sektorze protetycznym. Od 2021 r. firma współpracuje w tym obszarze bezpośrednio z HP, co uczyniło ją liderem w pośredniej produkcji nakładek powstałych w technologii druku 3D. Równocześnie SmileDirect stało się największym użytkownikiem metody MJF w tego typu produkcji ortodontycznej. SmileHouse – wyposażony we flotę ponad 60 drukarek 3D HP, jest jednym z największych ośrodków druku 3D w USA.

W latach 2016–2019 firma odnotowała gigantyczny wzrost, a jej przychody wzrosły z 20,6 mln dolarów do 750 mln dolarów. Niestety na skutek pandemii C19 tempo wzrostu najpierw gwałtownie wyhamowało, a potem firma zaczęła generować pogłębiającą się stratę. W wyniku wymuszonych zamknięć sklepów, zmianą nawyków konsumenckich oraz zmianie w modelu biznesowym SmileShop i przejściu ze sprzedaży w punktach fizycznych ma rzecz dostaw bezpośrednich do klientów, firma odnotowała do końca 2020 roku stratę netto w wysokości 278 mln dolarów.

Dodatkowym problemem, który pogrążył firmę był spór prawny z konkurencyjną firmą – Align Technology, która była pionierem w wykorzystaniu druku 3D do stworzenia systemu nakładek Invisalign. SmileDirect przegrała sprawę w sądzie otrzymując wyrokiem i karę finansową w wysokości 63 milionów dolarów. Chociaż firma kwestionowała ten wynik, wpłynęło to na jej płynność finansową i perspektywy negocjacji ze stronami trzecimi.

Aby stawić czoła tym wyzwaniom, w 2021 r. firma zebrała 747,5 mln dolarów za pośrednictwem obligacji zamiennych i innych instrumentów finansowych. Wpływy te pomogły w sfinansowaniu rozwoju firmy. Jednak w związku z terminem wyemitowania obligacji zamiennych w 2026 r. spółka stanęła przed ogromnymi trudnościami w uzyskaniu jakiegokolwiek finansowania od obecnych wierzycieli lub stron trzecich, aby pomóc w dostosowaniu struktury kapitałowej do odpowiedniej wielkości.

SmileDirect zastosował także strategie cięcia kosztów, takie jak przycinanie budżetów marketingowych, wstrzymywanie niektórych nierentownych operacji globalnych i koncentrowanie się na podstawowych planach rozwoju. Działania te nie zapobiegły jednak dalszemu spadkowi płynności finansowej. W sierpniu tego roku firma ogłosiła wyniki finansowe za drugi kwartał 2023 r., notują kolejny spadek przychodów rok do roku. Chociaż straty netto i skorygowana EBITDA uległy poprawie, wskaźniki za drugi kwartał nie wystarczyły, aby uniknąć wniosku o ogłoszenie upadłości.

SmileDirect formalnie złożył wniosek w dniu 29 września 2023 r. Kolejna kluczowa rozprawa została wyznaczona na 24 października 2023 r. Niestety, wraz z wiadomością o złożeniu przez firmę wniosku o ogłoszenie upadłości, kurs jej akcji spadł o -61% osiągając najniższy poziom w historii. 3 października kurs akcji spółki spadł jeszcze bardziej, o – 81,7% w stosunku do ceny z 29 września. W zależności od wyniku postępowania sądowego przyszłość SmileDirect nie wygląda dobrze…

Źródło: www.smiledirectclub.com & www.3dprint.com

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like