Sygnis SA – jedna z dwóch polskich firm z branży druku 3D notowana na giełdzie NewConnect, opublikował wyniki finansowe za trzeci kwartał 2023 r. Spółka deeptechowa zanotowała dość słaby kwartał, generując przychód na poziomie 2,3 mln PLN samodzielnie i 2,4 mln PLN jako Grupa, w skład której wchodzi m.in. producent desktopowych drukarek 3D typu FDM / FFF – Zmorph SA. W obydwu przypadkach stanowi to spadek na poziomie ok. -60% rok-do-roku. Spółka wygenerowała też stratę operacyjną w wysokości -1,5 mln PLN (oraz -1,9 mln PLN jako Grupa). Dla porównania, rok temu zanotowała w trzecim kwartale zysk w wysokości 1,6 mln PLN (i -147 tys PLN jako Grupa). Spadki są zatem bardzo wysokie…

Narastająco, od początku roku Sygnis wygenerował 10,5 mln PLN przychodu wobec 22,6 mln PLN przychodu w ciągu pierwszych 9 miesięcy 2022 r. a jako Grupa 11,2 mln PLN wobec 22,7 mln w 2022 r. Na dużo słabszy wynik finansowy złożyło się to, że kilka zakontraktowanych sprzedaży przeciągnęło się na czwarty kwartał roku. W sierpniu Sygnis został wybrany jako dostawcy mikroskopu Andor do Bułgarskiej Akademii Nauk, ale ze względów proceduralnych jego zamknięcie dojdzie do skutku w końcówce tego roku. W listopadzie rozpoczęła się także instalacja mikroskopu LEEM na Uniwersytecie Jagiellońskim o wartości 4,9 mln PLN netto.

Dobrą wiadomością jest to, że Spółka ogranicza koszty własne i sukcesywnie zmniejsza stratę operacyjną. W trzecim kwartale 2023 r. strata w Grupie wyniosła -1,9 mln PLN, co w stosunku do drugiego kwartału bieżącego roku gdzie wyniosła -2,3 mln PLN jest poprawą. W trzecim kwartale miała miejsce dalsza restrukturyzacja w ramach Grupy – zmniejszono koszt usług obcych do 0,82 mln PLN w stosunku do 1,5 mln PLN w analogicznym okresie w zeszłym roku, a koszty wynagrodzeń spadły z 1,9 mln PLN do 1,7 PLN.

W zeszłym roku kluczowa dla rozwoju Sygnis była sprzedaż drukarek 3D w ramach programu edukacyjnego Laboratoria Przyszłości, która wygenerowała rekordowy wynik finansowy w pierwszym kwartale 2022 r. Z uwagi na fakt, że ten program na ten moment nie będzie kontynuowany, firma skupia się na projektach badawczo-rozwojowych, starając się pozyskiwać kolejne dotacje unijne. W trzecim kwartale tego roku spółka otrzymała informację o zdobyciu finasowania na projekt badawczy „F-NIS 2.0 – opracowanie innowacyjnej drukarki 3D pracującej w technologii DIW”, którego celem jest stworzenie następcy obecnie sprzedawanej maszyny F-NIS. Wartość dofinansowania to blisko siedem milionów złotych, a projekt rozpocznie się w styczniu 2024 r. Dwa inne projekty złożone przez Sygnis nie zostały wyłonione do otrzymania dofinansowania, jakkolwiek firma przygotowała ponownie poprawione aplikacje, które zostaną złożone w połowie listopada w kolejnym konkursie grantowym.

W liście do akcjonariuszy, zarząd Sygnis poinformował, że zamierza koncentrować się na zwiększeniu kapitału w celu zwiększenia produkcji i sprzedaży drukarek 3D Zmorph FAB oraz promocji i sprzedaży drukarek 3D F-NIS. Zwiększenie kapitału jest pilne i palące, ponieważ na koniec września spółka raportowała zaledwie 37,4 tys PLN środków pieniężnych na koncie i 99 tys PLN jako Grupa.

Źródło: www.newconnect.pl

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like