Wczoraj późnym wieczorem, Sygnis S.A. – jedna z dwóch polskich firm notowanych na giełdzie papierów wartościowych NewConnect, opublikował wyniki finansowe za 2022 r. Spółka osiągnęła przychód w wysokości 26,8 mln PLN, osiągając zysk operacyjny netto na poziomie 2,2 mln PLN. Równocześnie jako cała Grupa, Sygnis poniósł stratę roczną na poziomie -2,24 mln PLN na skutek rozliczeń księgowych w ramach przejętego, wrocławskiego producenta drukarek 3D – Zmorph S.A. Jako Grupa firma wygenerowała za to łącznie 28,28 mln PLN przychodu w całym ubiegłym roku.

Sygnis S.A. osiągnął jako spółka wzrost przychodów na poziomie ponad +135% rok-do-roku, a jako grupa niespełna +150%. Zysk z działalności operacyjnej był o +230% wyższy niż w 2021 r. Z kolei strata księgowa wygenerowana przez całą Grupę była głównie „zasługą” przejętego w zeszłym roku Zmorpha… W raporcie rocznym zostały zawarte nie publikowane wcześniej informacje na temat tej transakcji, które rzucają zupełnie nowe światło na działalność wrocławskiego producenta – z uwagi na szerszy kontekst tej sprawy, zostało to dokładniej opisane w dalszej części artykułu.

Przychody ze sprzedaży wyniosły 26,8 mln PLN, jednakże zysk zaledwie 717 tysięcy PLN. Sygnis wygenerował za to 2,5 mln PLN z pozostałych przychodów operacyjnych, gdzie 1,6 mln PLN stanowiły dotacje. Jeśli chodzi o samą strukturę przychodów, to 47% zostało wygenerowanych w samym pierwszym kwartale 2022 r., gdy firma dostarczyła rekordową liczbę drukarek 3D w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

Jednym z flagowych produktów Sygnis są drukarki 3D Syglass, drukujące ze szkła. Firma podjęła strategiczną decyzję, że nie będzie ich jednak sprzedawać, tylko będzie świadczyć za jej pomocą usługi dla klientów zewnętrznych. Udało się jej nawet pozyskać pierwszego z nich:

Po konsultacjach z globalnymi partnerami w obszarze deeptech w roku 2022 zrealizowaliśmy częściowe pivoty w naszym podejściu do komercjalizacji. Pierwotnie w przypadku technologii Syglass chcieliśmy opracować doskonałe maszyny, które następnie będziemy sprzedawać z dużą marżą. Okazało się, że zdecydowanie lepiej uzasadnionym biznesowo scenariuszem, zwiększającym bezpieczeństwo w kontekście kradzieży technologicznej, jest realizowanie produkcji aplikacyjnej w Sygnis, bez sprzedawania maszyn wraz z know-how. Ten pivot zaowocował już m.in. umową z Berger and Kraft na realizację aplikacji fotonicznej w branży Wellness.

Źródło: www.sygnis.pl

Wracając do kwestii przejęcia Zmorpha… Do transakcji doszło na koniec lipca 2022 r. za kwotę 3,6 mln PLN, na którą złożyły się 0,54 mln PLN zapłaty za akcje oraz 3,1 mln PLN tytułem kupna wierzytelności z tytułu pożyczek wraz z odsetkami, udzielonych przez wcześniejszego właściciela firmy – Warsaw Equity Management. Z raportu finansowego Sygnis możemy teraz dowiedzieć się, że całkowita wartość wierzytelności wyniosła 17 mln PLN. Dodając do tego kwotę przejęcia, Zmorph jest teraz winny Sygnisowi łącznie 20 mln PLN. Zarząd spółki twierdzi, że Zmorph spłaci to zobowiązanie w ciągu… 6-8 lat. Czyli ten sam Zmorph, który od 2015 roku wygenerował 17 mln długu względem swojego VC, powinien od teraz generować 2,5 mln PLN zysku rocznie (lub więcej, jeśli uwzględnimy odroczony efekt podjętych działań restrukturyzacyjnych).

Spółka zależna Zmorph SA posiada znaczące zadłużenie względem jednostki dominującej Sygnis SA. Wynika to z zawartej transakcji pomiędzy Sygnis SA, a akcjonariuszem większościowym w spółce Zmorph SA do dnia 29.07.2022 tj. WEG SA. W wyniku tej transakcji Sygnis SA za wartość 3 102 835,12 PLN (…) nabył wierzytelności Zmorph SA do WEM o wartości 17 017 000 złotych (…). W ten sposób Zmorph SA stał się dłużnikiem Sygnis SA a wierzytelność stała się kwestią wewnętrzną grupy kapitałowej.

Spółka Zmorph SA po przeprowadzanej restrukturyzacji przez specjalistów z Sygnis SA osiągnie wysokomarżowość co pozwoli w dłuższej perspektywie (6-8 lat) zlikwidować zadłużenie wzajemne. Zarząd nie widzi z tego powodu zagrożeń płynności.

Źródło: www.sygnis.pl

Kolejny raport okresowy spółki – tym razem za pierwszy kwartał 2023 r., będzie dostępny w połowie maja bieżącego roku.

Źródło: www.sygnis.pl

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like