Sygnis SA – jedna z dwóch polskich firm z branży druku 3D notowana na giełdzie papierów wartościowych NewConnect, opublikował wyniki finansowe za II kwartał 2023 r., jak również skonsolidowane wyniki za pierwsze półrocze bieżącego roku. Firma jako Grupa (w skład której wchodzi m.in. Zmorph SA) osiągnęła przychód na poziomie 4,4 mln PLN, co stanowi wzrost o +6% względem analogicznego okresu w roku ubiegłym. W ujęciu półrocznym wygenerowała 8,8 mln PLN przychodu, co jest wynikiem gorszym o -47% względem pierwszego półrocza 2022 r. W drugim kwartale tego roku Sygnis wygenerował stratę w wysokości -2,25 mln PLN, a w całym półroczu nieco ponad -5 mln PLN. Równocześnie firma ogłosiła podpisanie szeregu umów dystrybucyjnych na świecie dotyczących jej autorskich produktów i wierzy że uda się jej istotnie poprawić zarówno poziom przychodów jak i rentowność w drugiej połowie roku.

Sygnis podkreśla, że cały czas pracuje nad zmniejszeniem kosztów własnych poprzez restrukturyzację w ramach całej Grupy. W II kwartale roku koszt usług obcych zmniejszono z 440 tysięcy PLN do 230 tysięcy PLN, a koszty wynagrodzeń z 760 tysięcy PLN do 500 tysięcy PLN. Z drugiej strony firma złożyła szereg wniosków o dofinansowanie w różnych programach badawczo-rozwojowych licząc, że ich ewentualne wygranie pozwoli jej na dalsze rozwijanie działalności w tym obszarze.

W II kwartale 2023 r. Sygnis dostarczył do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie superrozdzielczy mikroskop ONI wraz z zestawem systemów do mikrowstrzyknięć . Wartość transakcji to 1,6 mln PLN, co stanowiło ~36% całkowitego przychodu za drugi kwartał. Ponadto firma podpisała 7 nowych umów dystrybucyjnych, co przełożyło się na wzrost sprzedaży włąsnych produktów o +157%. Firma chwali się też, że jeden z istniejących dystrybutorów ponad 100 drukarek 3D. Sygnis
kontynuuje także współpracę z ukraińskimi brygadami w zakresie wytwórstwa części zamiennych i dronów.

Średnie zatrudnienie w II kwartale wynosiło 51 osób zatrudnionych na umowę o pracę. Firma działa w czterech miastach (Warszawa, Gdańsk, Pruszcz Gdański i Wrocław), w siedmiu lokalizacjach. Na koniec drugiego kwartału posiadała środki pieniężne w wysokości 156 tysięcy PLN.

Źródło: www.newconnect.pl

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like