voxeljet – niemiecki producent wielkoformatowych drukarek 3D do produkcji form odlewniczych z piasku, ogłosił podjęcie decyzji o rozpoczęciu formalnego procesu przeglądu strategicznych alternatyw dla spółki. Firma zaangażowała BNP Paribas Securities Corp. jako doradcę finansowego oraz Hogan Lovells International LLP jako doradcę prawnego, aby sprawdzić pełen zakres opcji biznesowych i finansowych, w tym inwestycji, fuzji i przejęć, wspólnych przedsięwzięć, partnerstw strategicznych lub innych transakcji.

voxeljet twierdzi, że nie ustalono ostatecznego harmonogramu zakończenia przeglądu opcji i nie ma pewności, że proces ten doprowadzi do jakiejkolwiek transakcji lub jakiejkolwiek innej strategicznej zmiany. Spółka twierdzi, że nie zamierza udzielać żadnych dalszych publicznych komentarzy na temat przeglądu strategicznego, chyba że zarząd zatwierdzi określony kierunek działań lub do czasu, gdy spółka ustali, że dalsze ujawnienie informacji jest wymagane przez prawo lub w inny sposób uznane za stosowne.

Wiadomość ta pojawia się niemal dokładnie dziesięć lat po wejściu voxeljet na giełdę papierów wartościowych w USA. Spółka jest notowana na giełdzie NASDAQ od sierpnia 2020 roku, kiedy to ogłosiła decyzję o dobrowolnym przeniesieniu się z giełdy NYSE. W kwietniu 2020 r. voxeljet otrzymał zawiadomienie o niezgodności z Giełdy Papierów Wartościowych w Nowym Jorku, że nie przestrzega sekcji 802.01C podręcznika spółek notowanych na giełdzie nowojorskiej ze względu na spadek średniej ceny zamknięcia amerykańskich akcji depozytowych spółki poniżej 1,00 USD za akcję w okresie 30 kolejnych dni sesyjnych.

Niezależnie od tego, mimo posiadania naprawdę unikalnej technologii na rynku, firma od wielu lat boryka się z licznymi problemami finansowymi, pogłębiając stratę operacyjną.

Źródło: www.voxeljet.com

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like