voxeljet – niemiecki producent wielkoformatowych drukarek 3D do produkcji przyrostowej form odlewniczych z piasku, opublikował wyniki finansowe za III kwartał 2023 r. Firma odnotowała wzrost przychodów, znaczną poprawę straty netto, nieznaczny spadek zysku i marży brutto oraz zobowiązanie do osiągnięcia progu rentowności skorygowanej EBITDA (zysk przed odsetkami, podatkami, amortyzacją) do 2025 roku.

Całkowite przychody za trzeci kwartał 2023 r. wyniosły 6,2 mln EUR, co oznacza wzrost o +7,5% w porównaniu z tym samym okresem w 2022 r., kiedy przychody wyniosły 5,7 mln euro. Segment drukarek 3D firmy odnotował wzrost przychodów o +25,2% i wyniósł 3,4 mln EUR. W w trzecim kwartale roku firma sprzedała trzy nowe drukarki 3D w porównaniu do jednej nowej oraz jednej używanej i odnowionej drukarki 3D w tym samym kwartale ubiegłego roku. W rezultacie udział segmentu drukarek 3D w przychodach ogółem wzrósł w tym okresie do 54,9%, w porównaniu z 47,1% w analogicznym okresie 2022 roku.

Segment usług, zajmujący się głównie dostarczaniem części na żądanie, odnotował spadek przychodów o -8,2%, wynosząc 2,8 mln EUR. Spadek ten można przypisać niższym udziałom w przychodach spółek zależnych, w tym voxeljet America, niemieckiego centrum serwisowego i voxeljet China, ze względu na zmniejszony popyt na rynku. Chociaż wzrost przychodów voxeljet jest obiecujący, marża zysku brutto spadła i wyniosła 26,8% w porównaniu z 28,7% w trzecim kwartale ubiegłego roku. Z kolei zysk brutto segmentu usług spadł, przy marży zysku brutto na poziomie 29,6%.

Strata operacyjna wyniosła -2,8 mln EUR, co oznacza wzrost w porównaniu do -2,5 mln EUR w tym samym okresie 2022 r. W rezultacie strata netto za ten kwartał wyniosła -3,2 mln EUR, co stanowi dużo lepszy rezultat w porównaniu z trzecim kwartałem poprzedniego roku, gdy strata netto wyniosła -8,7 mln EUR.

Firma przedstawiła również wgląd w swoje wyniki finansowe za pierwsze dziewięć miesięcy 2023 r. W tym okresie przychody wzrosły o +11,4% do 19 mln EUR. Portfel zamówień na drukarki 3D wzrósł do 11,7 mln EUR co przekłada się na piętnaście drukarek 3D, w porównaniu do jedenastu drukarek 3D sprzedanych w zeszłym roku.

Jeśli chodzi o pozostałą część 2023 r., voxeljet spodziewa się, że przychody w czwartym kwartale wyniosą od 10 do 13,5 mln EUR. Doprecyzowano prognozy przychodów na cały rok na rok 2023, które mają wynieść od 29 mln do 32,5 mln EUR. Oczekuje się również, że marża zysku brutto utrzyma się na poziomie powyżej 31,5%, a skorygowana EBITDA za czwarty kwartał 2023 r. ma być lekko ujemna lub neutralna.

Źródło: www.voxeljet.com

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like