Xometry opublikowało wyniki ankiety przeprowadzonej we współpracy z Forbes, mającej na celu zebranie informacji na temat obecnych trendów w branży produkcyjnej. Badanie przeprowadzono wśród 150 czołowych managerów z największych firm produkcyjnych, którzy wypowiadali się na temat wprowadzania zaawansowanych technik produkcyjnych oraz integracji narzędzi opartych na sztucznej inteligencji (AI).

Kluczowe wnioski z ankiety wskazują, że 71% respondentów uważa, że „w Stanach Zjednoczonych jest wystarczająca zdolność produkcyjna, aby sprostać globalnym problemom łańcucha dostaw”, co prawdopodobnie obejmuje również elementy technologii druku 3D. Dodatkowo, 59% uczestników badania zaznaczyło, że inwestują w przepływy cyfrowe, co może prowadzić do zastosowania technologii druku 3D ze względu na ich cyfrową naturę.

Ankieta sugeruje, że większość firm inwestuje więcej w narzędzia oparte na AI niż w robotykę czy technologię druku 3D. Praktycznie wszyscy respondenci uważają, że AI będzie „odgrywać dużą rolę w ich przyszłej działalności”. Ci, którzy zainwestowali w AI, odnotowali znaczne zwroty z inwestycji, co sprawia, że prawdopodobieństwo naśladowania ich działań przez innych jest wysokie.

Xometry wskazuje główne obszary inwestowania w AI, takie jak:

  • 84% firm wykorzystujących AI stosuje tę technologię w zarządzaniu łańcuchem dostaw/operacjach;
  • 76% w zakupach produkcyjnych;
  • 58% w cyfrowych zakupach;
  • 57% w kontroli jakości;
  • 40% w zarządzaniu zadaniami/automatyzacji.

Warto zauważyć, że żadna z wymienionych dziedzin nie dotyczy bezpośrednio technologii druku 3D, co może stanowić problem. AI jest stosowane w różnych sektorach, ale jej istotne zastosowanie w technologii druku 3D pozostaje ograniczone, oprócz drobnych zastosowań w generowaniu parametrów wydruków i monitoringu pracy.

Osoby zaangażowane w badania i rozwój produktów opartych na technologii druku 3D powinny poszukać kolejnych sposobów, w jakie AI może napędzać postęp w tym obszarze. Potencjalne zastosowania AI obejmują rozwój materiałów, automatyczne kalibracje maszyn, zaawansowane generowanie ustawień wydruków i inne.

Innym wnioskiem płynącym z ankiety jest to, że technologia druku 3D przestała być uważana za strategię wymagającą wyraźnego wspomnienia, być może dlatego, że jej zastosowanie jest obecnie postrzegane jako naturalny element procesu produkcyjnego? Takie rozwiązanie byłoby korzystne z punktu widzenia branży.

Źródło: www.xometry.com & www.forbes.com
Zdjęcie: www.freepik.com

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like