Xometry, amerykański marketplace łączący nabywców korporacyjnych z dostawcami usług produkcyjnych, przedstawił wyniki finansowe za drugi kwartał 2022 r. Firma ogłosiła osiągnięcie rekordowych przychodów w wysokości 95,6 mln dolarów, co stanowi wzrost o +89% rok do roku. Było to możliwe głównie dzięki całkowitemu wzrostowi rynku oraz rozszerzeniu portfela usług po przejęciu firmy Thomas – lidera w zakresie pozyskiwania produktów, wyboru dostawców i rozwiązań marketingu cyfrowego.

Przychody z Marketplace osiągnęły poziom 75,6 mln dolarów co stanowi +55% wzrostu rok-do-roku i +17% kwartał-do-kwartału. Wzrost przychodów był napędzany silnym wzrostem liczby aktywnych nabywców i zwiększeniem użytkowników zarówno w Ameryce Północnej jak i Europie. Podobnie Xometry odnotowało silny wzrost rok do roku w wielu różnych procesach produkcyjnych oferowanych na platformie – w drugim kwartale liczba aktywnych nabywców wzrosła o +40%. Ponadto firma dostrzegła wzrosty w wielu branżach, w tym motoryzacyjnej, elektronicznej, półprzewodnikowej, robotyki i automatyzacji.

Łączny zysk brutto w drugim kwartale 2022 r. wyniósł 37,7 mln dolarów, co stanowi wzrost o +217% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, napędzany znaczną poprawą marży brutto na rynku oraz dodaniem usług dostawców o wyższej marży. Dzięki przejęciu firmy Thomas w grudniu ubiegłego roku Xometry rozszerzyło swoje koszyki usług dostawców, w tym rozwiązania marketingowe i reklamowe.

Jeśli chodzi o rentowność, Xometry odnotowała stratę netto w wysokości -16,6 mln dolarów. Zarząd firmy ma nadzieję osiągnąć rentowność na podstawie skorygowanej EBITDA do 2023 roku. Firma szacuje swój całkowity rynek adresowalny (TAM) na ponad 2 biliony dolarów w ogromnym światowym przemyśle produkcyjnym wynoszącym 35 bilionów dolarów. W całym roku podatkowym Xometry podnosło dolną granicę swoich prognoz dotyczących przychodów i obecnie spodziewa się przychodów w wysokości do 400 mln dolarów, co oznacza wzrost o +83% rok do roku. Jednocześnie wierzy, że zysk brutto wzrośnie czterokrotnie przy znaczącym wzroście marży brutto.

Źródło: www.xometry.com

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like