10 marca br., Nano Dimension ogłosiło złożenie formalnej oferty przejęcia lidera światowego druku 3D – Stratasys. Zaproponowana cena wynosiła 18 dolarów za akcję, co przekładało się na całkowitą wartość transakcji na poziomie 1,1 miliarda dolarów. W tym tygodniu zarząd Stratasysa jednogłośnie odrzucił tą ofertę po konsultacji z niezależnymi doradcami finansowymi i prawnymi. Decyzja wydaje się być ostateczna – co generalnie nie powinno stanowić dla nikogo specjalnego zaskoczenia… Nano Dimension to bez porównania mniejsza firma, która na dodatek jest od kilku miesięcy targana wewnętrznym konfliktem o władzę w spółce ze swoimi własnymi akcjonariuszami.

W oficjalnym oświadczeniu zarząd Stratasys ogłosił, że po przeglądzie propozycji doszedł do wniosku, że propozycja Nano znacznie zaniża wartość spółki w świetle jej własnych perspektyw i sprzedaż nie leży w najlepszym interesie firmy i jej akcjonariuszy. Samodzielny plan firmy na swoją dalszą działalność wygeneruje „znacznie większą” wartość dla jej akcjonariuszy niż propozycja Nano Dimension.

Tydzień po przejęciu przez Nano Dimension 12,12% udziałów w Stratasys w lipcu 2022 r. Stratasys wdrożył plan praw akcjonariuszy, który jest zwykle używany jako strategia obronna przed wrogimi przejęciami. Pomiędzy tymi dwoma rozdziałami historii dyrektor generalny Nano Dimension, Yoav Stern, powiedział TCT, że jego firma „niekoniecznie” była zainteresowana przejęciem Stratasys.

Nano Dimension jest właścicielem około 14,5% akcji Stratasys (13,7% po pełnym rozwodnieniu) i jest największym akcjonariuszem od lipca 2022 r. Tydzień po przejęciu 12,12% udziałów w Stratasys, firma wdrożyła „plan praw akcjonariuszy”, który jest zwykle używany jako strategia obronna przed wrogimi przejęciami. Tym samym pomysł aby rok później zgodziła się na oddanie całego pakietu kontrolnego od początku wydawał się skazany na niepowodzenie.

Równocześnie w samym Nano Dimension toczy się zażarta – i co gorsza w pełni upubliczniona, walka o władzę. 20 marca 2023 r. największy akcjonariusz spółki Murchinson Ltd. poinformował, że około 92% akcjonariuszy poparło propozycje, które obejmowały odwołanie Yoava Sterna ze stanowiska prezesa i dyrektora generalnego oraz odwołanie trzech innych dyrektorów firmy. Murchinson nominował także Kennetha H. Trauba i dr Joshuę Rosenweiga jako ich następców.

Dzień później, 21 marca, Nano Dimension wydało własne oświadczenie, w którym stwierdziło, że jego akcjonariusze nie poparli propozycji Murchinsona na spotkaniu, które nazwali „nieważnym”. Wystosowali też wiadomość do pozostałych akcjonariuszy, aby zignorowali wszystkie wyniki głosowania opublikowane przez Murchinson.

Aby uczynić tą operę mydlaną jeszcze bardziej dziwaczną, Yoav Sterna – dyrektor generalny Nano Dimension, codziennie publikuje na YouTube filmy, gdzie opowiada o swojej „walce” z Murchinsonem oraz nieudanym przejęciu Stratasysa (tylko dziś opublikował cztery!). Nie jest jasne, do kogo Stern kieruje te filmy? Pewne jest, że nie budują wizerunku Nano Dimension jako „bardzo poważnej firmy”…

Źródło: www.stratasys.com

Paweł Ślusarczyk
Jeden z głównych animatorów polskiej branży druku 3D, związany z nią od stycznia 2013 roku. Twórca Centrum Druku 3D - trzeciego najdłużej działającego medium poświęconego technologiom przyrostowym w Europie. Od 2021 r. rozwija startup GREENFILL3D produkujący ekologiczny materiał do druku 3D oparty o otręby pszenne.

Comments are closed.

You may also like

More in News