Nano Dimension ogłosiło złożenie formalnej – niewiążącej – oferty przejęcia lidera światowego druku 3D – Stratasys. Proponowana cena to 18 dolarów za akcję płatne w gotówce, co przekłada się na całkowitą wartość transakcji na poziomie 1,1 miliarda dolarów. Nano Dimension nabyło już 12,12% wyemitowanych akcji zwykłych spółki w lipcu 2022 r., co wywołało szereg działań zapobiegawczych ze strony Stratasysa, aby uniemożliwić dalsze skupowanie jego akcji.

Złożona oferta daje premię w wysokości 36% w stosunku do niezmienionej ceny zamknięcia kursu akcji z dnia 1 marca 2023 r. oraz premię w wysokości 31% w stosunku do 60-dniowej VWAP do 1 marca 2023 r. Nano Dimension twierdzi, że propozycja zapewnia Stratasys natychmiastową i pewną wartość dla akcjonariuszy i „znacząco” wzmocni zdolność firmy do wykorzystywania szans w obecnym otoczeniu.

Zgodnie z komunikatem prasowym wydanym przez Nano Dimension, przejęcie stworzyłoby „lidera rynku z niezrównanym portfolio materiałów, oprogramowania i głębokiego uczenia się (AI), posiadającego odpowiednio dużą siłę wejścia na rynek w postaci istniejących kanałów sprzedaży”. Nano Dimension jest właścicielem około 14,5% akcji Stratasys (13,7% po pełnym rozwodnieniu) i jest największym akcjonariuszem tej spółki od lipca 2022 r.

Nano Dimension twierdzi, że ma również na celu zwiększenie penetracji rynku, pozyskiwanie nowych klientów i możliwości sprzedaży krzyżowej. Firma ma również na celu „generowanie znacznych synergii” poprzez usprawnienie organizacji obu firm, poprawę struktury kosztów, dostosowanie kosztów ogólnych i działań związanych z wejściem na rynek oraz zwiększenie wydajności poprzez połączenie zasobów badawczo-rozwojowych. Przejęcie miałoby także zapewnić atrakcyjne możliwości kierownictwu i pracownikom, a także zbliżyć firmy do zostania „liderem wzrostu i rentowności”.

Zawarcie ostatecznej umowy o połączeniu podlegałoby badaniu due diligence i zatwierdzeniu przez zarządy obu spółek, a zakończenie transakcji podlegałoby zwyczajowym warunkom zamknięcia, w tym uzyskaniu wymaganych zgód regulacyjnych i zatwierdzeniu akcjonariuszy Stratasys .

Oferta przejęcia pojawia się w trakcie walki o władzę w Nano Dimension. Firma przyjęła plan praw akcjonariuszy w styczniu 2023 r., który został jednogłośnie zatwierdzony przez Radę Dyrektorów, po tym jak główny akcjonariusz Murchison Ltd. złożył niewiążącą propozycję nabycia pozostałych udziałów w spółce za 4 USD za akcję, co w tamtym czasie była premią w wysokości 52%, przy łącznej wartości oferty 995 mln USD. Mówi się, że Murchison jest właścicielem ponad 10 milionów akcji Nano Dimension.

Stratasys wdrożył podobny plan praw akcjonariuszy w lipcu 2022 r., tydzień po przejęciu przez Nano Dimension 12% udziałów. Stratasys powiedział, że plan ten ma na celu powstrzymanie potencjalnego „wrogiego przejęcia”. Plan praw obowiązywał przez 364 dni i wygasał 24 lipca 2023 r. i został wdrożony w celu ochrony długoterminowych interesów Stratasys i jego akcjonariuszy.

W środku walki o władzę w Nano Dimension, zarząd firmy zatrudnił firmę doradczą Lazard Ltd., aby doradzała w zakresie potencjalnych fuzji i przejęć oraz aby odpowiadała na wyzwania Murchisona dotyczące strategii tworzenia wartości firmy dla akcjonariuszy. Lazard działa wraz z Greenhill & Co., LLC jako doradcy finansowi Nano Dimension, a Sullivan & Worcester LLP jest doradcą prawnym.

Kolejny rozdział historii Nano Dimension ma miejsce w poniedziałek 20 marca 2023 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Nano Dimension, ogłoszonym przez Murchison, który wyraził chęć „przekształcenia” Rady Dyrektorów Nano Dimension.

Źródło: www.nano-di.com via www.tctmagazine.com

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like